Uncategorized

Øker gjødseltilskuddet

Landbruksdirektoratet øker årets tilskudd til gjødsling som en konsekvens av økte gjødselpriser. Tilskuddet til tettere planting og suppleringsplanting forblir som i fjor. Totalsummen blir derimot økt fra fjorårets 29 millioner til 40,25 millioner kroner.Tilskudd til gjødsling økes fra 40% til 50%, mens satsen for tettere planting blir på 60% og suppleringsplanting på 30%.

Dette er statens tilskudd til klimatiltak i skogbruket, de ordningene som ble prioritert først, som nå har rullet og gått en stund og blant annet er anbefalt i Klimakur. I serien Klimaoptimalt skogbruk i Norsk Skogbruk tar vi for oss de forventede klimaeffektene av ulike tiltak i skogen og hvilke hvilke andre konsekvenser de også måtte medføre. Flere tiltak er kontroversielle og ledsages av mer eller mindre heftige debatter. Forrige nummer kunne du lese om gjødsling som klimatiltak i skogen sig debatten rundt det:

Gjødsling gir god klimaeffekt

Gjødsling som klimatiltak gir ønsker effekt

Gjødsling og klima stresser skogen

I neste nummer av Norsk Skogbruk, nr 2, tar vi for oss tiltaket tettere planting – kanskje et av de minst kontroversielle klimatiltakene. Et tiltak som synes å ha god klimaeffekt, men det betyr ikke at det ikke fins slagsider også for denne praksisen. Les mer om tettere planting i neste Nord Skogbruk nr 2, som kommer i slutten av februar.