Aktuelt

Norske Skog: Endelig fart i papirprisene

Norske Skog presenterte fredag resultatet for fjerde kvartal i fjor som landet på 422 millioner kroner. Det er en oppgang på 111 millioner kroner fra kvartal tre. Og årsaken er oppgangen i papirprisene. 

– Etter betydelige kapasitetsstengninger i industrien de siste 18 månedene, overstiger etterspørselen etter publikasjonspapir nå tilgjengelig kapasitet, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog som bekrefter at fabrikkene deres nå produserer for fullt.

 

Mye tyder på en bedre balanse i markedet, men dyr strøm i vinter har også medført høyere papirpriser. Slik sett forsvinnger også noe av gevinsten. Høyere råvarepriser medfører også økte kostnader.

Men med en kraftig bedring i Norske Skogs primærprodukt, og full fart inn i nye markeder med sine nye produkter som resultat av mange års arbeid med strategisk skifte inn i nye markeder, ser det relativt lyst ut utover for konsernet. Ombudstvedt bekrefter også at konkurransekraften til de norske fabrikkene sammenliknet med de utenlandske med disse endringene også er bedre.

Les hele intervjuet med konsernsjef Sven Ombudstvedt  i neste Norsk Skogbruk, nr 2 i slutten av februar.