NORSK SKOGBRUK

Norsk Skogbruk er landets eneste, uavhengige fagtidsskrift for skogbruk. Bladet kommer ut 11 ganger i året og dekker fagområdene skogbruk, maskin/teknikk, industri, trebruk, økonomi og marked, politikk, forskning, «natur, miljø og klima», vilt og utmark og skogskader.

TEAMET

redaktør
Line Venn

93 09 71 33

journalist
Astri Kløvstad

91 19 53 27

journalist
Johs. Bjørndal

91 55 43 07