NORSK SKOGBRUK

Norsk Skogbruk er landets eneste, uavhengige fagtidsskrift for skogbruk. Bladet kommer ut 11 ganger i året og dekker fagområdene skogbruk, maskin/teknikk, industri, trebruk, økonomi og marked, politikk, forskning, «natur, miljø og klima», vilt og utmark og skogskader.