ANNONSEINFO 2023

Norsk Skogbruk er landets eneste uavhengige fagtidsskrift for skogbruk. Bladet kommer ut 11 ganger i året og dekker fagområdene maskin/teknikk, forskning, biologi, økonomi, næringspolitikk, vilt og utmark.

 

Ansvarlig utgiver: Det norske Skogselskap

 

Målgruppe: Funksjonærer i skogbruket, skogeiere, skogsentreprenører og brukere av skogsmaskiner, motorsager og annet utstyr i skogbruket, samt utstyr for skogsveibygging, ansatte på sagbruk og i treforedlingsbedrifter, og alle aktive i bioenergibransjen.

Annonseinformasjon 2023 – Klikk for å åpne PDF

Kontakt Arnt Erik Isaksen (tlf. 411 61 619 / e-post) for mer informsjon og bestilling.

UTGIVELSESPLAN 2023

Norsk Skogbruk: Utgivelsesplan 2023

* Nummeret vil ligge ved alle mapper på «Skog og Tre»-konferansen i begynnelsen av juni.

ANNONSEPRISER 2023

Bilag: Etter avtale
Tidsskriftformat: 225 x 297 mm

 

Digital markedsføring – gode eksponeringsmuligheter på www.norsk-skogbruk.no:
Toppbanner: Kr 5 000,- per måned | Leveres som jpg/gif i størrelse 750b x 455h pixler.

Artikkelbanner: Kr 5 000,- per måned | Leveres som jpg/gif i størrelse 750b x 455h pixler (banneret vises inni artikler)

Nyhetsbrev-annonse: Kr 5 000,- per gang | Leveres som jpg/gif i størrelse 750b x 455h pixler

 

Ta kontakt for tilbud på annonsepakker med flere innrykk i bladet, flere måneder webannonsering eller kombinasjoner av trykte og digitale annonseløsninger.

Norsk Skogbruk - Annonseformater

Tekniske spesifikasjoner:
Trykklar PDF (300 dpi, CMYK, fonter/bilder vedlagt). Ved utforming eller
bearbeiding av annonsemateriell må tilleggskostnader påberegnes.

 

Elektronisk materiell sendes:
arnt.erik.isaksen@flexkommunikasjon.no

 

Annonsebestilling for Norsk Skogbruk
Arnt Erik Isaksen: tlf: 411 61 619, e-post: arnt.erik.isaksen@flexkommunikasjon.no