ANNONSEINFO 2O21

Norsk Skogbruk er landets eneste uavhengige fagtidsskrift for skogbruk. Bladet kommer ut 11 ganger i året og dekker fagområdene maskin/teknikk, forskning, biologi, økonomi, næringspolitikk, vilt og utmark.

 

Ansvarlig utgiver: Det norske Skogselskap

 

Målgruppe: Funksjonærer i skogbruket, skogeiere, skogsentreprenører og brukere av skogsmaskiner, motorsager og annet utstyr i skogbruket, samt utstyr for skogsveibygging, ansatte på sagbruk og i treforedlingsbedrifter, og alle aktive i bioenergibransjen.

Annonseinformasjon 2022 – Klikk for å åpne PDF

Kontakt Arnt Erik Isaksen (tlf. 411 61 619 / e-post) for mer informsjon og bestilling.

UTGIVELSESPLAN 2021

* Nummeret vil ligge ved alle mapper på «Skog og Tre»-konferansen i begynnelsen av juni.

ANNONSEPRISER 2021

Bilag: Etter avtale
Tidsskriftformat: 210 x 270 mm

 

Digital annonsering – gode eksponeringsmuligheter på www.norsk-skogbruk.no:
Toppbanner: Kr 5 000,- per måned | Leveres som jpg/gif i størrelse 800b x 110h pixler.
Artikkelbanner: Kr 5 000,- per måned | Leveres som jpg/gif i størrelse 800b x 180h pixler
(banneret vises inni artikler)

 

Ta kontakt for tilbud på annonsepakker med flere innrykk i bladet, flere måneder
webannonsering eller kombinasjoner av trykte og digitale annonseløsninger.

Tekniske spesifikasjoner:
Trykklar PDF (300 dpi, CMYK, fonter/bilder vedlagt). Ved utforming eller
bearbeiding av annonsemateriell må tilleggskostnader påberegnes.

 

Elektronisk materiell sendes:
arnt.erik.isaksen@flexkommunikasjon.no

 

Annonsebestilling for Norsk Skogbruk
Arnt Erik Isaksen: tlf: 411 61 619, e-post: arnt.erik.isaksen@flexkommunikasjon.no