Premium - Plus

– Gjødsling og klima stresser skogen

Ringsaker Almenning har drevet aktivt skogbruk med regelmessig gjødsling. Nå syns skogbestyrer Mathias Neraasen å se stressymptomer på skogen og vil gi den en pause. 

– Jeg tror ikke skogen tåler dette så godt. Den blir stressa, mener Neraasensom trekker frem klimaendringene i kombinasjon med gjødslinga som årsaker til symptomer.

Neraasen kan fortelle at området har vært drevet aktivt og intensivt siden 50–60­tallet, med planting, tette bestand, rydding og tynning. I senere tiår også markberedning. Det har også vært gjødsla, mest før han overtok for 35 år siden, men også noen ganger etter det. Og selvsagt etter at tilskuddsordningen kom i 2016.

– Men i 2016 og 2019 fikk vi mye snø mellom 300 og 550 moh. Vintrene er blitt mildere med tyngre snø. Og der vi har gjødsla ser vi at trærne får større krone. كازينو عربي Denne fanger mer snø og det fører til mer snøbrekk, påpeker Neraaasen.

SNØBREKK OG KONGLER: – Gjødsla skog utvikler større krone, og klima­endringene gir mer og våtere snø. Det fører til mer snøbrekk. Klimaendringer og gjødsling øker generelt stressnivået på trærne, noe som også fører til oftere blomstring og konglesetting, opplever bestyrer Mathias Neraasen i Ringsaker Almenning.

I tillegg ser han mer biller, tørke og vind. كازينو دوت كوم Og at trærne setter blomster og kongler som stressreaksjon på det totale trykket. Han synes også skogen ser gulere ut enkelte steder. ربح الاموال

– Klimaendringene skaper stress og gjødslinga forsterker det ytterligere, mener Neraasen etter å ha observert ulik behandling av skogen i Ringsaker Almenning i 35 år. Han konstaterer også at markas produksjonsevne i stor grad har steget med en bonitets­klasse fordi vekstsesongen er blitt lengre og at skogen kryper oppover mot fjellet.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 1. her.