Drift og Maskiner

Framtre as har vokst til fire lag

AT Skog sin entreprenørvirksomhet i egen regi vokser. Datterselskapet Framtre as har nå fire driftslag i sving, tre av disse på Vestlandet. 

– Det handler om å ha tilstedeværelse i hele geografien og om å ta vare på og bygge opp ny kompetanse, ser Christer Aartveit, daglig leder i Framtre.

Det startet altså høsten 2020, da AT Skog overtok maskinene og de ansatte til Søndenaa Skogsdrift i Sauda. Neste lag kom i fjor vinter, da ble det etablert et driftslag i Nordfjord fordi en lokal entreprenør solgte hogstmaskinen og driftskapasiteten i området forsvant. Og nå forteller Aartveit at to nye lag kom i gang fra årsskiftet. Det ene skal operere i samme område som det første, driftskapasiteten i Rogaland og Sunnhordland er for liten. Det andre holder til i Drangedal.

– Vi ble forespurt av en entreprenør som gir seg og vi sa ja, forteller Aartveit. Han mener det er viktig å bidra til at flinke folk ikke forsvinner ut av næringen og til opplæringen av nye.

Noen pengemaskin er Framtre as ikke, men heller ikke det motsatte.

– Vi har et underskudd i fjor på et par hundre tusen. Nyetableringene har jo medført noen ekstra kostnader, forteller Aartveit.

 

Les også:

AT Skogs driftsapparat vokser

Fast jobb etter læretida