Drift og Maskiner

Fast jobb etter læretida

Matias Langeland (20) har vært lærling hos Framtre as i 14 måneder. Den videregående skolegangen ble unnagjort på Ølen vgs. der han gikk på teknologi- og industrifag. Men nå er det lassbærerkjøring som gjelder.– Litt tøft i starten, men nå går det greit, sier han. Planen er å avlegge fagprøven så raskt som mulig

– og så bli sittende på den 24 tonn tunge Ponsse-maskinen. Med lange kjøreveier og tøft terreng er det nemlig ikke småskala teknologi som gjelder.

– Jeg har fått tilsagn om fast ansettelse sier Matias fornøyd. Han bor bare noen minutters kjøring fra driftsområdet vi besøker og legger ikke skjul på at han også ser for seg en framtidig tilværelse med kombinasjon av gårdsdrift og maskinkjøring.

 

Les også:

AT Skogs driftsapparat vokser

Framtre as har vokst til fire lag