Industri

Inspirert av Norske Skog som rigger seg for fremtiden

Næringsminister Jan Christian Vestre åpnet nylig det nye biokompositt-pilotanlegget i hos Norske Skog Saugbrugs i Halden. Han mener det viser vei inn i det grønne skiftet og for «de fantastiske mulighetene Norge har innen skog- og treforedling».

 Cebico er en kompositt basert på trefibermasse  og resirkulert plast og dermed et bærekraftig alternativ til jomfruelig fossilbasert plast. Der tremasse erstatter 1 kg plast, reduseres utslippene med 6 kg CO2.

«-Gjennom mye utvikling og testing har vi laget et nytt produkt av både resirkulerte og fornybare råvarer, som kan bidra til å løse verdens plastproblem. Nå skal vi bruke vår mangeårige fiberkompetanse til å skape robuste og kommersielle verdikjeder for videre satsning, sier Hugo Harstad, daglig leder i Cebico som er glad for endelig å åpne det nye anlegget som har vært i drift siden januar. Se lengre sak om komposittanlegget i Norsk Skogbruk nr 1.

 

Selskapene BEWI og BEForm har inngått en langsiktig avtale med Norske Skog. BEWI vil bruke Cebico til emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger, med produkter fra både polymerer og fiber, mens BEForm har spesialisert seg på sprøytestøpte plastprodukter. Norske Skog mener dette vil være med å videreutvikle og markedsføre produktet videre.

 

Norske Skog har fått god støtte fra støttemiddelapparatet til utviklingen av den nye trebaserte kompositten. 60 millioner kroner kom fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge under Grønn plattform, som skal støtte grønn omstilling i næringslivet. Innovasjon Norge har også bidratt med 15 millioner kroner tidligere til demonstrasjonsanlegget.

 

 

Norske Skog har lenge arbeidet med alternative produkter til papir som har hatt en jevn prisnedgang i mange år (men som riktignok for tiden har en oppsving). Målet er å ha flere ben å stå på og å Målet er at den nye porteføljen skal føre til sterkt redusert bruk av fossilt råstoff, mer helsebringende produkter og å øke resirkulering av plast.

Cebico er bare et av flere sirkulærøkonomiprosjekter ved Saugbrugs, og med et høykompetent forsknings- og kompetansemiljø har vi de rette verktøyene til å skape en enda mer bærekraftig treindustri, sier fabrikksjef Per Ivar Berg ved Norske Skog Saugbrugs».

Et annet prosjekt er utviklingen av nanocellulsoeprodutkete Cebina som også passer også godt inn i den porteføljen. Den erstatter fossilbaserte produkter i blant annet maling og epoxybelegg.

 

Kilde: Pressemelding fra Norske Skog og Trenytt.