Aktuelt

Mathiesen Eidsvold Værks skogpris til Erling Bergsaker

Tildeling av Eidsvold Værks skogpris er et fast innslag under middagen på Skog og Tre-konferansen. Komiteleder Ivar Ekanger fokuserte da mer på minner fra deres felles studietid enn på begrunnelsen for tildelingen. Men den følger her.Eidsvold Verks skogpris for 2022 går til tidligere skogsjef hos NORSKOG, Erling Bergsaker.

Den som var minst overrasket da tildelingen ble lest opp var Bergsaker selv. Foto Astri Kløvstad

Han er selv medlem i skogpriskomitéen som representant for NORSKOG, så komiteens øvrige medlemmer – som var énstemmig enige om tildelingen – måtte derfor ty til hemmelighold og hvite løgner for å få gjennomført dette.

Komiteen begrunner tildelingen med at Erling Bergsaker er en framtredende og dyktig fagmann i skogpolitikk og skogbruk, og at han gjennom en lang karriere har vært én av norsk skogbruks sentrale premissleverandører.

Som ansatt i NORSKOG har han bidratt både i internasjonale sammenhenger og i utviklingen av den norske skogsektoren. Han har vært sentral i skogbrukets forhandlinger med sentrale miljøorganisasjoner både i Levende Skog-samarbeidet og i samarbeidet om å utvikle og videreutvikle norsk skogsektors miljøsikringssystem Norsk PEFC Skogstandard.

Han har vært sentral i utviklingen av skogbrukets IKT-systemer og i skogbrukets utnytting av digitale kartløsninger.

Han har også hatt ansvar for skogbruk i praksis gjennom sitt ansvar for driften av skogen som hører til Losby Bruk, og her har han også måttet bruke og utvikle sine erfaringer om skogbruk i områder med mange ulike interessegrupper.

Eidsvold Verks skogpriskomité (eksklusive Erling Bergsaker!!) oppfatter Erling som imøtekommende, dyktig og åpen for ulike synspunkter, og mener han er en særdeles verdig mottaker av Eidsvold Verks skogpris for 2022.