Ungdom

JOB:U – sommerjobb i skogen blir nasjonalt prosjekt

TEXT: UNGDOMSREDAKSJONEN 

Fra 2023 vil JOB:U gå fra å være et østlandsprosjekt til å bli et nasjonalt tilbud. Det er opprinnelig Skogselskapet og Skogkurs som har utviklet og driver JOB:U i praksis. Med Velg Skog på laget var det ønskelig å utvide tilbudet til ungdom i hele landet.

JOB:U organiserer og tilbyr ungdom sommerjobb i skogen, primært ungskogpleie. Ungdommene starter med kurs i ungskogpleie og får videre praksis gjennom sommerjobben.

– Det har allerede begynt å komme mange søknader og fristen er rett rundt hjørnet. I tillegg til rekruttering bidrar også prosjektet med sommerjobb til studenter som har valgt skogutdanning. Disse vil få en meningsfull sommerjobb som arbeidsleder i JOB:U, i tillegg til nettverk og verdifull erfaring. Ungdommene skal være garantert tre uker sommerjobb, forteller skogkonsulent og prosjektleder i Skogselskapet Hedmark, Lars Erik Rønningen. Han legger til at mange ungdommer får tilbud om jobb i mer enn tre uker, hvis de ønsker det.

Og i 2023 vil det, i motsetning til tidligere år, altså bli anledning til å delta i JOB:U i store deler av landet. Fylkene som vil være omfattet av ordningen i år er Trøndelag, Møre, Vestland, Innlandet, Oslo og Viken.

– Fra 2024 kommer vi til å utvide prosjektet ytterligere og vi jobber fortløpende med nye regioner, avslutter Rønningen.