Aktuelt

Erik Toverud ny styreleder i Norskog

Norskog gjennomførte sitt årsmøte 11. mai og valgte ny styreleder etter Christian Anker-Rasch som har innehatt vervet i seks år. Etterfølgeren Erik Toverud (63) fra Aurskog, til daglig adm. direktør i Stangeskovene.Toverud har vært leder for denne bedriften i 15 år og har derfor god greie på hele den trebaserte verdikjeden, fra skogen plantes til forbrukeren kjøper listverk. Han er heller ikke ny i Norskog-systemet, han satt i styret fra 2001-09 og var nestleder ifra 2006.

Toverud sier til Norsk Skogbruk at det blir en viktig oppgave for Norskog å følge opp skogbrukets viktige rolle i klimapolitikken. – Vårt bidrag til løsningen på både klima- og naturkrisen ligger i en verdiskaping basert på fornybare ressurser, og at vi erstatter det svarte karbonet med grønt. Behovet for tre er økende og vi vil arbeide for et aktivt skogbruk som tar vare på det biologiske mangfoldet, sier han. På spørsmål om hvordan de pågående angrepene på skogbruket i media og fra naturvernsiden bør håndteres, får vi følgende svar.

– Vi må tåle ulike meninger, men er opptatt av at både journalistikk og debatt skal være faktabasert. Vi vil bidra til det så godt vi kan. Og det er viktig at vi samarbeider godt på tvers av bransjen om dette og andre næringspolitiske spørsmål, sier han.