Ukategorisert

– Volum og kvalitet er avgjørende

Startskuddet for «aksjon bjørk rundt Mjøsa» gikk av med en bjørkebefaring i juni. En dedikert gjeng besøkte tre bestand og drøftet skjøtsel og potensial for avsetning og bruk av godt bjørketømmer.Tilstede var blant annet Mjøsens Erik Dahl,

Skogfrøverkets Frode Hjorth og nestorene i lauvtrebruk Lars Helge Frivold, som var professor ved institutt for skogfag og Rag­ nar Næss som de siste 25 årene har hatt et stort engasjement for skjøtsel og produksjon av kvalitetslauvtre, inklusiv 10 år som sekre­ tær i Foreningen Norske Lauvtrebruk.

STAMMEKVISTING OG KRONESTØRRELSE

Gruppa besøkte et bjørkebestand fra 1994 hos Hans Mikal Kise på Nordre Kise gård. I dag er det oppe i hkl 3­4 og har god kvalitet. Gruppa glir inn i et lett og lyst bestand, med trær på geledd. Temaer er blant annet stam­mekvisting for finérkvalitet og dermed også kronestørrelse, som ikke bør bli under 50% av total trelengde. Frivold og Næss repeter­ te hva man må huske på ved stammekvist­ ing. Beste tidspunkt er ved sevjegang med minst mulig soppsporer i lufta, Når sevjen stiger må sårflatene være tørre igjen. Det kan også gjennomføres i juli, men da mister treet mye sevje. Kvisten tas inntil stammen uten å ødelegge kragen, og sørg altså for at er 50% krone er igjen…

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8