Aktuelt

Ny æra for bjørk rundt Mjøsa?

– Hvorfor produsere råtegran på våre mest produktive skogsarealer når det er mulig å dyrke fram høykvalitets hengebjørk? Spør leder i Ringsaker Skogeierlag Helge Hvoslef som nå setter nytt søkelys på Mjøsbjørka som ressurs.Han peker på at Mjøsområdet med sine rike kambrosiluravsetninger er best egent til denne produksjonen i Norge. Sammen med jordbunnsforhold og klima burde for­ holdene ligge optimalt til rette for å produ­sere hengebjørk i volumer og kvaliteter som mottaksapparatet ser seg tjent med å for­ edle, mener han. Det er utgangspunktet for utspillet fra Skogeierlaget som Hvoslef akter å følge opp fremover.

Les mer om dett prosjektet i Norsk Skogbruk nr 7/8