Ukategorisert

Tynning i gang igjen i Trøndelag

Den lange perioden med lav massevirkepris, kombinert med diskusjoner om at tynning øker faren for vindfelling og råteskader, medførte at tynningsaktiviteten i Trøndelag var beskjeden i mange år. Men nå har interessen våknet igjen, og på en skogdag i Bangdalen nylig hadde 70 skogeiere møtt opp for å se på bestandsgående tynning.Det er skogsentreprenøren Bård Tetlien som har investert i maskinen Malwa 560 Combi. Det betyr at den først er hogstmaskin fram til det passer å kjøre ut tømmer, da tar det ifølge Tetlien en halvtime å bytte ut hogstaggregatet med en lasteklo. – Jeg prøver å tilpasse meg været, slik at jeg ikke kjører ut tømmeret når det er altfor bløtt, sier han.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9