Stafettpinnen

Hvem sin tjener er skogeiersamvirket?

Det har lenge forundret meg: Hvorfor har skogeiersamvirket, som sier de er skogeiernes tjenere, kun ett eneste redskap i verktøykassa? Vi tilbys kun én løsning når det gjelder drift av skog: Hogg snaut og plant gran. Selvsagt er vi alle opptatt av god forvaltning av skogen. Og av økonomi. Men ikke av det alene.Vi er 130.000 skogeiere her i landet, og vi må vel kunne anta at det er like store forskjeller mellom skogeiere, som innenfor andre grupper av samme størrelse. Hvorfor blir jeg som skogeier ikke spurt om minemotiver for skogsdrift? Hvorfor tilbys jeg ikke en meny av mulige tiltak som kunne tilfredsstille minepreferanser? Hvorfor er det ikke utviklet et driftsopplegg som maksimerer virkeskvaliteten? المراهنة على المباريات Eller utbyttet av vilt? Eller ett som ivaretar skogbildet og skogens opplevelsesverdier? لعبة بلاك جاك اون لاين مجانا Hvilke ulike metoder kan jeg benytte for å opprettholde og øke skogens karbonlager? لعبة الرهان الرياضي Hva kan jeg gjøre for å skjøtte skogen slik at naturskogsartene fortsatt kan klare seg? Eller unngå at skogen ser ut som en slagmark fra første verdenskrig etter drift?

Les resten av debattinnlegget til Gjermund Andersen i Stafettpinnen i Norsk Skogbruk nr 9