Ukategorisert

Plukkhogst, buffersoner og skjemavelde i redwoodskogen

Humboldt Redwood Company holder til i Humboldt county nordvest i California. Her drives skogforvaltningen etter et omfattende sett med regler og detaljerte planer, for å ivareta miljøhensyn og produsere kvalitetsvirke.Selskapet oppsto i 2008 etter konkursen i det tidligere Pacific Lumber Company (PALCO) og eier drøyt 800 000 dekar skog, hovedsakelig redwood og douglasgran. I tillegg har Humboldt Redwood Company (HRC) to sagbruk, fem impregneringsverk og seks distribusjonssentere for ferdig trelast, godt fordelt i hele staten. Sagbrukene skjærer virke fra egen skog, fra søsterselskapet Mendocino Rewood Company som holder til i nabofylkene Mendocino og Sonoma, og fra mindre, private skogeiere. Og spesialiteten er materialer til gjerder, i tillegg til terrassebord og annen trelast. Det er douglas som behandles i impregneringsverkene, redwood er naturlig motstandsdyktig mot sopp og råte. Den røde kjerneveden egner seg derfor godt nettopp til nisjeprodukter som utendørs benker, terrasser, trapper og gjerder.

Da PALCO var eiere, ble skogen forvaltet først og fremst etter kommersielle hensyn, og selskapet opplevde en del protester fra den miljøbevisste befolkningen i California. HRC har lagt seg på en langt mer miljøtilpasset linje.

 

Les mer om forvaltning og bevaring av redwoodskog i California i Norsk Skogbruk nr 9