Ukategorisert

Saksordfører på skogtur

– God virkelighetsbeskrivelse, men svak på strategier og tiltak. Det var den alminnelige oppfatningen om Skogmeldingen på Glommens skogdag på Rømskog nylig.Line Henriette Holten Hjemdal er saksordfører når Skogmeldingen skal behandles i Stortinget i januar. Hun får derfor mye oppmerksomhet fra skogbrukets aktører for tiden. Og på en heller hustrig skogdag Glommen nylig arrangerte på Rømskog nylig kk hun mange innspill.

Det var Skogeierforbundets tidligere direktør, nå tillitsvalgt for Glommen i Rømskog, Gudbrand Kvaal som var primus motor og ordstyrer for dagen. Han klargjorde for forsamlingen at dersom en stortingsmelding skal ha noen betydning bør den helst samle et bredt flertall i Stortinget. – Ellers vil ikke en ny regjering føle seg bundet av innholdet. Det er derfor svært viktig at Line Henriette legger fram en innstilling partiene kan samle seg om, forklarte han.

Og når dette leses har saksordføreren allerede avlevert sitt førsteutkast til de øvrige partiene. Men selve stortingsbehandlingen er etter litt om og men utsatt til over nyttår, nærmere bestemt 19. januar.

Flere aktører i verdikjeden var invitert til å forklare saksordføreren hva som var de viktigste sakene for dem (se egne ruter). De brukerne av skogen som ikke er en del av verdikjeden, for eksempel naturverninteressene, var ikke representert. Men saksordføreren lot forsamlingen forstå at disse hadde gjort seg sterkt gjeldende på høringen i Stortinget en uke tidligere (7. november). Holten Hjemdal var ellers litt forsiktig i sin omtale av selve stortingsmeldingen. Men hun gjorde det klart at det er verdiskaping som er hennes perspektiv. – Vedtaket om ti prosent vern i Stortinget i vår inneholder ingen tidsplan for gjennomføring og omfatter heller ikke bare produktiv skog. Da hadde det ikke fått flertall, sa hun. Før hun trakk seg tilbake til de pågående budsjettforhandlingene.

Bli abonnent på Norsk Skogbruk for å lese hele saken