Ukategorisert

Norskog fornøyd med skogmeldingen – en stund?

Mens andre aktører har kritisert Skogmeldingen for å være et tynt dokument uten konkrete mål og virkemidler, var Norskog godt fornøyd med meldingen Jon Georg Dale la fram i oktober.Mens Skogmeldingen ble møtt med hard kritikk fra Skogeierforbundet og Sp gikk Norskog rett etter framleggelsen ut med en pressemelding og erklærte seg svært fornøyd.

– Norskog er fornøyd med å kunne kvittere ut nærmest hele vår næringspolitiske ønskeliste i Skogmeldingen. Det er fortsettelsen det hele nå komme an på, sto det blant annet. Her roses også vektleggingen av skogens rolle i klimarbeidet og meldingens fokus på kompetanse og utvikling. Men da Stortinget arrangerte høring om Skogmeldingen 7. november virket det som om Norskogs ønskeliste hadde blitt en smule forlenget. Da tok assisterende direktør Gaute Nøkleholm i et relativt ammende innlegg til orde for et mer forpliktende samarbeid mellom næringen og det offentlige:

– Med det potensialet som nnes for økt verdiskaping, er det forunderlig at ikke skog- og trenæringen får status som en strategisk viktig næring i landet. I dag hviler rammebetingelsene på ulike fagdepartementer, og her ligger noe av nøkkelen. Disse må jobbe sammen om en omforent plan for skogen. Vi må være enige om hvor vi skal. Dersom oljenæringen da den var ny hadde blitt møtt med en slik melding hadde det ikke blitt utvunnet en dråpe, sa Nøkleholm under høringen.

Bli abonnent på Norsk Skogbruk for å lese hele saken