Ukategorisert

– Riktig retning, for lavt tempo

Debatten «Norsk industri i kappløpet mot klimautfordringene» avdekket at flere aktører gjerne vil redusere sine klimautslipp ved hjelp av norsk trevirke. Og alle var enige om at vi ikke lenger bør sende tømmer ut av landet.Konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog – som påberopte seg å lede en karbonnøytral og i praksis gjeldfri virksomhet – mente trebasert industri nå får god hjelp av den brede klimatrenden i samfunnet. Og da er det viktig at politikerne følger på. – Vi må takke regjeringen for at CO2-kompensasjonen kom på plass. I den fasen vi er i nå – med planlagt børsnotering og snarlig lansering av nye produkter – er det viktig å vise at myndighetene står bak oss. Men vi har arbeidet med å få gjennomslag i denne saken i syv år. Vi skulle ønske politikerne hadde en litt raskere omleggingstakt. Vi har for eksempel stort behov for å få økt nyttelasten på mange veistrekninger, sa han.

– Ja, ting skjedde raskere da jeg arbeidet innen akuttmedisin. Men nå handler det gjerne om prosesser som er kompliserte og tar litt mer tid, medga landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Men hun bedyret at hennes tidligere annonserte dialogforum med skog- og trebransjen var rett rundt hjørnet, og mente dette ville gjøre det enklere å identifisere områder der det kreves tilpasninger.

I debatten var også representanter fra to av landets største «klimasyndere» med, Håvard Moe fra Elkem og Olav Mosvold Larsen fra Avinor. De fortalte begge at virksomheten deres sto for utslipp av mer enn en million tonn CO2årlig, som altså betyr rundt 2 prosent av landets samlede utslipp. Moe fortalte at Elkem har som mål å redusere dette med 40 % innen 2030, blant annet ved å bytte ut kull med såkalt biokarbon som reduksjonsmiddel. Men for å produsere tilstrekkelig av dette trengs rundt en million m3trevirke. – Vi er i diskusjon med norske og svenske leverandører, men også med kandiske aktører og plantasjeeiere i Brasil og Paraguay, fortalte han.

Og Avinor er svært interessert i norskprodusert flydrivstoff. – Neste år stiller vi for første gang krav om innblanding i jetfuel som skal brukes i innenlands flytrafikk. Kravet er bare 0,5 % innblanding i første omgang, men det betyr likevel en halv million liter. Dette må importeres, det samme må det fornybare drivstoffet vi gjerne vil bruke til blant annet å brøyte våre 44 flyplasser, sa Mosvold Larsen. Han ønsket seg en norsk fabrikk som kan produsere 500 millioner liter fornybar jetfuel årlig.

Skogeierforbundets leder Olav Veum konstaterte sindig at ting går rette veien, Skog 22-målet om å øke avvirkningen med 35 prosent er nesten oppnådd. Men han tok opp spørsmålet om vi ikke var i ferd med å gå ut i spagat, siden politikerne både ønsker økt bruk av skog og mer vern, noe Bollestad nikket ivrig til.

Les mer i Norsk Skogbruks neste papirutgave nr 7/8.