Ukategorisert

Rekordavvirkning, men ikke i Trøndelag

Tallene for tømmeromsetningen i landet 1. halvår 2019 viser rekordavvirkning, hele 6,24 millioner m³ ble omsatt, dette er 300 000 m³ mer enn 1. halvår i fjor. Men i Trøndelag er avvirkningen 105 000 m³ mindre enn i fjor og det er Allskog som mister nesten hele dette kvantumet.Det er oppgang i de fleste fylker, relativt størst i Rogaland der avvirkningen har økt med hele 74%. Men for Trøndelag viser tallene fra Landbruksdirektoratet at avvirkningen bare var 450 000 m³ i første halvår, mens den første halvår i fjor var nær 546 000 m³, altså en nedgang på 17,5%. Nesten hele denne svikten rammer Allskog, som ligger 90 000 m³ under fjoråret. Andelslagets markedsandel har falt fra 68,5 til 63,2%, mens Nortømmer øker fra 10,1 til 12,4% og SB Skog øker fra 17,4 til 20,7%. Men heller ikke disse aktørene har klart å øke sitt kvantum, de har bare klart å få en større andel av en mindre kake.

På spørsmål om det er manglende entreprenørkapasitet eller Allskogs erklærte samvirkelojale prispolitikk som er årsaken til disse forskyvningene, er Allskogs adm. dir Snorre Furberg krystallklar: – Det er definitivt det første. Entreprenørkapasiteten har lenge vært for liten nord for Dovre og problemet har bare forsterket seg. Vi har hatt en stor ordrereserve i hele vinter og har det fortsatt. Alt står og faller med entreprenørkapasiteten og vi gjør nå det vi kan for å øke den, sier Snorre Furberg.

Les mer i Norsk Skogbruks neste papirutgave, nr 7/8