Aktuelt

Brå slutt på oppgangen

I løpet av vinteren og våren endret tømmermarkedet seg fra en situasjon der alle ville ha tømmer, til at det nå er omtrent umulig å bli kvitt ekstra volumer som det ikke foreligger kontrakt for. Mest bekymringsfull er situasjonen for sagtømmer, nye eksportkontrakter er vanskelig å få og trelastlagrene her hjemme er fulle.Gode driftsforhold og bra priser har resultert i rekordavvirkning første halvår. Også produksjonen av trelast har vært rekordstor, eksempelvis har Bergene Holm aldri produsert mer trelast enn i vår. Men nå må virkesdirektør Terje Brende konstatere at de har nok trelast på lager, også tømmerlagrene er velfylte. – Vi ligger an til rekordproduksjon i år igjen og vi tar imot mer sagtømmer enn noen gang tidligere. Men markedsutviklingen er spennende framover, både på trelast og tømmer, vi er nok over toppen for denne gang, sier han.

Les mer fra Terje Brende og tømmeraktørene i Norsk Skogbruk nr 7/8