Forskning

Sjur Baardsen ny rektor ved NMBU

Sjur Baardsen (60) tiltrer 1. august som rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han erstatter Mari Sundli Tveit, som to år før hennes andre åremålsperiode går ut har fått ny jobb som områdedirektør for politikk i NHO. Det var 11 søkere til jobben som rektor ved NMBU, valget falt altså på en intern, Baardsen er nå dekan ved NMBUs Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.Baardsen blir dermed den fjerde skogøkonomen som setter seg i rektorstolen på Ås, den forrige var Hans Fredrik Hoen som var rektor fra 2010-14. Baardsen ble utdannet som forstkandidat ved daværende NLH i 1984, med Skogbrukets driftsteknikk som hovedfag. Siden har han vært borti litt av hvert, han begynte som skogsarbeider i Saugbruksforeningen og i 1988-89 var han økonomisjef i Nidarå Tømmersalslag, nå en del av AT Skog. Men han fant raskt tilbake til de akademiske sirkler, og har i mer enn 20 år vært amanuensis og førsteamanuensis i skogøkonomi ved NLH. I 2014 ble han leder ved Institutt for Naturforvaltning ved NMBU, og de siste to årene har han vært dekan ved Fakultet for miljø og naturforvaltning, og dermed faglig og administrativ leder for mer enn 200 ansatte. – Her driver vi med alt fra isotoper til reiseliv, sier han.

På spørsmål om hvorfor han bare er ansatt for to år forklarer Baardsen: – Det er slik at ved inngangen til hver ny fireårig styreperiode ved NMBU avgjør styret ved simpelt flertall om rektor skal velges eller ansettes. Det sittende styret valgte ansettelse, men om to år kan et nytt styre beslutte at rektor skal velges. Derfor ble stillingen nå utlyst for bare to år, om det neste styret bestemmer seg for at rektor skal velges må jeg kaste meg inn i en valgkamp, dersom jeg ønsker å fortsette, sier Baardsen, og det høres ikke ut som det virker spesielt avskrekkende på ham.

Baardsen tar over ledelsen av et universitet som har utviklet seg mye de siste årene, og der heller ikke navnet nå sier særlig mye om den tradisjonelle tilknytningen til jord og skog. – Desto hyggeligere er det at en fersk internasjonal undersøkelse viser at vi har blitt bedre og holder høyt internasjonalt nivå innen de tradisjonelle virksomhetene.  I år, som i fjor, noterer NMBU seg ny bestenotering på QS University Ranking sin rangering av verdens ledende universiteter innen jord- og skogbruk. NMBU ligger i 2019 på en 14. plass i kategorien, på topp troner universitetet i Wageningen i Nederland, forteller Baardsen.

Baardsen skryter ellers av skognæringen, for å ha tatt grep og sørget for å få opp rekrutteringen til skogfagutdanningen, som var på et kritisk lavt nivå for ti år siden. – Det var Hans Fredrik Hoen ved UMB og Arne Rørå i Norskog som tok et initiativ for å snu utviklingen. Og Skoglauget – senere Velg Skog – har vært flinke og arbeider fortsatt godt. I dag er det god tilgang på studenter til skogfaget, sier den påtroppende rektoren fornøyd.