Portrett

Direktør kysten rundt

Fusjonen mellom Vestskog er AT Skog går etter planen og direktør Anders Øynes er nå sjef for et selskap som omfatter over 9000 medlemmer og som har tilknytning til 93 skogeierlag i 134 kommuner, fra Notodden til Nordfjord. Men hvorfor er det fordelaktig for en småskogeier i Gloppen å bli innlemmet i et selskap med hovedkontor i Skien?– Det er bra for alle å samle kreftene i en organisasjon som har ressurser til å utvikle kompetansen på de områdene som gagner medlemmene. Og virksomheten er ganske kompleks, vi må være gode skogfaglig, tydelige på kommunikasjon og langt framme på teknologiske løsninger. Dessuten er volum en ubetinget fordel når man skal selge tømmer, slik at en kan være en forutsigbar og god leverandør til våre kunder.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9