Ukategorisert

Når samfunnet stopper opp – bygg kompetanse

Vi har siste tiden vært vitne til krisepakke på krisepakke for bedrifter som er avhengig av løpende omsetning for å holde hjula i gang. Selv om privat oppussing har fått et oppsving, rammes trebasert industri av at byggenæringen stanser opp. Nå tilbyr Treteknisk institutt kurs for de som har fått mindre å gjøre.– Det er veldig bra å kunne benytte en tid der markedet er nedpå til å bygge kompetanse i bedriften. Slik vil vi stå bedre rustet etter krisen, mener direktør i Moelven van Severen i Namsos, Knut Dreier. Det var han som foreslo å bygge et kurstilbud til bransjen, som kan gi bedriftene et alternativ til permitteringer – i alle fall en stund.

Må kutte i produksjonen

Over 100 trebaserte bedrifter står for mellom 15.000 og 20.000 årsverk her til lands. Og siste tiden har vi sett at sagbruk og treforedling har måttet kutte produksjon. Norske Skog har stanset en av sine papirmaskiner i Halden og mange sagbruk begynner å få fulle lagre og må dermed redusere produksjonen. Kollegaer sørover i Europa – i Tyskland, Spania og Italia forteller om en hverdag med en produksjon på 10 og 15% kapasitet av normalen. Foreløpig er vi heldigvis ikke der i Norge, men bransjen forsøker på flere hold å tenke nytt for å imøtekomme utfordringene. En av tiltakene er altså en ny kurspakke fra Treteknisk som kan fylle eventuelle tomme hverdager.

Rask kursrespons

Forslaget fra Dreier kom i styringsgruppa til treklyngen Woodworks! i Trøndelag. Knut Amund Skatvedt fra Treteknisk som leder prosjektet «Bygg» i klyngen, tok anmodningen på strak arm og allerede fredag før påske kunne han tilby nærmere 30 dagskurs i alt fra spesifikke tretekniske fagområder som branntekniske krav for tre i bygg, bygg i massivtre og gjenkjennelse av treslag til markedsøkonomi og produksjonsledelse. Spontan reaksjon ga umiddelbart svar i mailboksen, og nå forbereder Skatvedt og Treteknisk seg på et trykk i begynnelsen av mai. – Vi tror produksjonen kan fortsette noe etter en påske med ferie og stans hos produsentene samtidig som avsetningen kan gi litt mer plass på lagrene. Men vedvarer samfunnets Korona-tempo, vil nok få pågang etter noen uker. Da står vi klare med kursserien, forteller Skatvedt. Han har mange dyktige kollegaer som både vil undervise digitalt via Teams på formiddagene og kan rette tester som vil avslutte en dag med kursopplegg. 

Krisetiltak fra Innovasjon Norge

Kursene henvender seg til fire grupperinger, operatører og tekniske ledere samt mellomledere og salgs- og markedsansvarlige. Treteknisk søker også støtte fra innovasjon Norge for omleggingen til nettbasert undervisning. Som et ledd i regjeringens satsing på å sikre norske bedrifter har IN fått 4,5 milliard kroner gjennom tiltakspakke tre i begynnelsen av april til å hjelpe næringslivet. Det innebærer blant annet å støtte kreative løsninger som blomstrer som en reaksjon på restriksjonene vi er pålagt. Og mer fleksibel håndtering hos IN får de nødvendige strakstiltakene gjennom i rekordfart. – Vi ble ikke lovt midler over telefon akkurat, men IN legger nå til rette for at vi kan begynne med tiltaket umiddelbart, skryter Skatvedt. 

Bedre rustet til tiden etter

Selv om ideen ble unnfanget i Trøndelag, er kursopplegget tilpasset bedrifter i hele landet. Og passer ikke temaene for en bedrift, kan Treteknisk skreddersy et passende opplegge etter avtale. Resultatet er at både arbeidstakerne rundt omkring kan få effektive kursdager istedetfor å sitte hjemme med permittering, og at arbeidsplassene på Treteknisk også får mer innhold i en litt mer stille tid. 

– Benytter vi tiden nå til å bygge mer kompetanse blant våre ansatte, vil vi stå sterkere rustet når vi skal opp etter denne økonomiske knekken denne krisen vil påføre oss. Allerede under normale forhold er konkurransen fra svenske aktører tøff noe som til enhver tid krever skjerpede og oppdaterte medarbeidere for å sikre så høy produktivitet og kvalitet som mulig. Nå kan vi få anledning til å heve kompetansen hos våre ansatte og møte denne konkurransen med ny kunnskap og motivasjon, tror Dreier. Responsen på tilbudet tyder på at flere ser de samme mulighetene.

At næringen sitter sammen i felles fora som treklyngen Woodworks! skaper sågrunn for gode idéer og spiregrunn for å sjøsette dem. Det er både Dreier og Skatvedt enige om. Det er gull i den krisetiden vi nå er inni, mener de. Kanskje kan andre bransjer gjøre det samme?

 Hele kursplanen finner du her: http://www.treteknisk.no/resources/filer/kurs/Kursoversikt-Treteknisk.pdf