Ukategorisert

Foreslår midlertidig plantetilskudd på 1,30

I nytt forslag på høring til 14 aptil foreslåt nå LMD midlertidig plantetilskudd over LUF-midlene på 1,30, ikke 2 kr som opprinnelig foreslått. Bakgrunnne er arbeidssituasjonen i landbruket på grunn av koronasituasjonen.Det er produsert 28 millioner planter for utplanting i våres og skogbruket har vært redd begrensninger for å få utenlandsk arbeidskraft til landet ville gjøre  det vanskelig å plantene i jorda. LMD har foreslått å omdisponere LUF-midler til en ny midlertidig tilskuddsordning for å gi støtte til planting. Opprinnelig forslag var på 2 kr pr plante, men nå foreslås det 1,30 kr. Grunnen er at «det i mellomtiden er gjort lettere å utenlandsk arbeidskraft å komme til Norge og for permitterte nordmenn å ta jobb i landbruket», heter det.

Forslaget har også møtt motstand, da LUF-midlene opprinnelig er ment for en del andre tiltak og plantetilskdudet vil gå ut over allerede igangsatte prosjekter for vegbygging og ungskogpleie. (se egen sak: – Plantepenger fra LUF går ut over veger og ungskogpleie)


Les mer hos regjeringen her