Ukategorisert

Fusjonsskepsisen forstummet i Mjøsen

Det var med en viss spenning delegatene møtte til det som kan bli det siste ordinære årsmøte i Mjøsen Skog. Skepsis til både fusjonsprosessen og selve fusjonen med Glommen hadde vært formidlet både via høringsuttalelser og i lokal presse. Men fusjonstilhengerne kunne puste lettet ut.Nå er ikke prosessen kommet så langt at det skulle stemmes over verken vedtektsendringer eller selve fusjonen på årsmøtet, men som ventet var det dette temaet som preget både styreleder Terje Uggens tale og generaldebatten etterpå.

Siste og endelige fusjonsplan er fortsatt under utarbeidelse og skal styrebehandles 14. mai, og de ekstraordinære årsmøtene i de to respektive andelslagene er berammet til 18. juni.

– Dette blir ikke en avstemning for enten å ta et strukturelt grep eller å beholde Mjøsen Skog uendret slik vi kjenner skogeierandelslaget vårt i dag. Fra mitt ståsted er det vanskelig å se for seg at Mjøsen Skog vil kunne hevde seg godt i den konkurransen vi allerede har og som vil utvikle seg videre, uten at vi uansett må gjøre betydelige endringer, sa Uggen i sin tale. Han viste blant annet til «frierbrevet» som skogeierne på Gjøvik, Østre og Vestre Toten har fått fra Viken Skog i vår, som et eksempel på hvordan konkurransen hardner til, også i Mjøsens område.

Første mann ut til å ta ordet i den påfølgende debatten var Einar Stuve fra Biri. Han tok i 2015 til orde for å samle alle andelslagene i Skogeierforbundet i det som ble kalt «Birioppropet», og han var overbevist om at fusjon er det riktige i dagens situasjon.

– Det er mulig å ivareta samvirkeprinsippet uten å ha lik pris i hele området. Det er godt beskrevet i fusjonsdokumentet, sa han og tok samtidig til orde for at det endelige fusjonsdokumentet må beskrive bedre hva alternativet er, dersom andelseierne velger å si nei til fusjonen. Og han hadde ikke gitt opp håpet om å samle Norge til ett skogeierrike. العاب للربح من الانترنت – Vi må fortsette arbeidet med samarbeid i forbundet. Tenk på Felleskjøpet – hva de har fått til av omdømmebygging for den norske bonden, sa han.

Mye av skepsisen som har vært framsatt har knyttet seg til at utkastet til fusjonsplan har vært for lite detaljert og at prosessen har gått for fort fram.

– Vi skal gjøre et retningsvalg, detaljer i fusjonsdokumentet er ikke viktig. بيتواي Og det er riktig å bruke kort tid på dette. Vi må ikke henge oss opp i at det er noen steiner som ikke er snudd og noen detaljer som ikke er diskutert. Nullalternativet finnes ikke, slo  Gaute Nøkleholm fra Romedal almenning fast. Han mente også at det var skogeierne i Mjøsens nordre områder som hadde mest å vinne ved at de ved en fusjon får tilgang til markedene som nærheten til svenskegrensen gir.

Og dermed var egentlig alle motargumentene punktert, og de kritiske røstene uteble i stor grad.