Ukategorisert

Full oppslutning om samvirkeprinsippene i presset Allskog

– Allskog skal drives etter samvirkeprinsipper med kjente og like priser. Vi tar på oss alle slags drifter i hele geografien og skal ikke møte konkurrentene med pris som våpen. Adm. dir. Snorre Furberg var krystallklar i sin innlednng til årsmøtet og fikk bare anerkjennelse som respons.TØFFE TAK: – Dette er nok den mest krevende jobben jeg har hatt. Men det skjer mye positivt, sa Snorre Furberg. Foto: Line Venn.

Men han la heller ikke skjul på at denne strategien har sin pris. Allskog har tapt markedsandeler de siste årene, spesielt i Trøndelag. I andelslagets desidert største skogkommune Steinkjer ble bare 40 prosent av tømmeret omsatt gjennom Allskog. Det betyr at også andelslagets egne medlemmer iblant foretrekker Nortømmer eller SB Skog.

Men det som volder Furberg og de tillitsvalgte i Allskog mest bekymring er at flere entreprenører har meldt overgang og nå hogger for konkurrenter. Dette har skjedd både i Steinkjer og Namdalseid, og Furberg måtte fortelle årsmøtet at to nye entreprenører – Tørvik Skog i Mosvik og Petter Ingdal i Orkdal – fra 1. mai vil hogge for Nortømmer. I tillegg har det vært en konkurs, samt at Monrad Lassemo har pensjonert seg og solgt virksomheten til Hatland Entreprenør, som hogger for SB Skog. Alt dette gjør at Allskog nå sårt mangler entreprenørkapasitet. – Den skulle vært 20 prosent større og det beste hadde vært om det skjedde ved at dagens aktører utvidet, sa Furberg. Han gikk langt i å innrømme at Allskog hadde behandlet entreprenørene for dårlig. – Driftsprisen ble ikke justert opp i perioden 2014-18, mens kostnadene til drivstoff og arbeidskraft økte. Vi har tatt tak i dette nå, målet er at Allskog gjennom gode nok økonomiske betingelser, forutsigbarhet og redelighet skal være entreprenørenes foretrukne oppdragsgiver, sa han.

Men slik er det altså foreløpig ikke, i stedet må Allskog bygge opp egen kapasitet gjennom datterselskapet Allskog Entreprenør. Som tidligere omtalt ble det opprettet i fjor sommer ved at Allskog kjøpte aksjene i entreprenørfirmaet 3Topp as. Det ble utvidet til to lag i løpet av høsten og nå planlegges utvidelse til tre lag. Det ble budsjettert med overskudd for denne virksomheten i 2019, noe ikke alle i årsmøtet festet lit til. – Disse tallene er altfor optimistiske, du skal få en blomst av meg om dette selskapet går med overskudd i 2019, sa veteranen Jens Nicolai Jenssen.

Men årsmøtet uttrykte sin tilfredshet med at Allskog tross fallende volum gikk med et hyggelig overskudd i 2018, og kan eliminere resten av udekkede tap i balansen og dele ut overskudd. Dette skyldes naturligvis økende marginer og disse ble presentert med en uvanlig åpenhet, detaljert på sortiment og geografi. – Snittmarginen var på 83 kroner i første kvartal. Dette er for mye og vi øker derfor prisen til skogeier på både sagtømmer og massevirke nå. Vi burde komme ned mot 40 kroner i margin, men da må kvantumet økes. En volumøkning på 200 000 m3 gir 10 kroner lavere margin, sa Furberg.

– Vi holdt Stora Enso ute av Norge

Olav Breivik representerte Skogeierforbundet på årsmøtet i Allskog og snakket varmt om økt samarbeid. Men han vek heller ikke unna elefanten i rommet, nemlig SB Skogs rolle som en ytterst nærværende konkurrent i Allskogs mest lønnsomme geografi. – Da Staten skulle selge SB Skog ba de Pöyry om en utredning. Den konkluderte med at det bare fantes to aktuelle kjøpere, nemlig Viken Skog og Stora Enso. Vi kjøpte selskapet og tømmeret er nå en del av samvirkets markedsandel. Om svenskene hadde kjøpt det ville dere hatt en helt annen konkurrent å forholde dere til.

Tidligere under samlingen hadde spørsmålet om ikke det burde innledes et nærmere samarbeid med SB Skog for å få til bedre utnyttelse av sagtømmeret nordpå blitt reist. Det ble kontant avvist av Snorre Furberg.  – Vi har nok prakk med SB Skog om vi ikke skal hjelpe dem med å avsette tømmeret også, sa han.

Les mer fra Allskogs årsmøte i Norsk skogbruks neste papirutgave, nr 5-2019.

KUNNE VÆRT VERRE: Olav Breivik mente Viken hadde gjort Allskog en tjeneste ved å holde Stora Enso ute av Trøndelag.