Aktuelt

Massivt og klimavennlig på Gjennestad

De etterhvert ganske mange store massivtreprosjektene her til lands har hittil vært oppført med elementer produsert i Østerrike. Men på Gjennestad videregående skole i Vestfold reiser det seg nå et kombinert undervisnings­ og kontorbygg på 920 kvadratmeter – med elementer fra Splitkons nystartede fabrikk.Virksomheten på Gjennestad består av en videregående skole med rundt 220 elever og driftsorganisasjonen Gjennestad Drift, til sammen 100 ansatte. Skolen har stu­ dieretningene naturbruk, bygg og anlegg, håndverk og design, helse­ og oppvekstfag samt studiespesialisering. I tillegg er det et stort gartneri på området, dette er nå orga­ nisert i foreningen Gjennestad Drift, som også omfatter et hagesenter med tilhørende kafé. Gjennom dette selskapet kan elevene på de yrkesrettede linjene få praksis. Skolen er privat, eies av Normisjon, og rundt halvparten av elevene bor på skolens internat.

Det er Gjennestad Drift som står for bygging­ en av massivtrehuset og daglig leder Geir Fossnes er særdeles fornøyd med å være Splitkons første store kunde. Også bygg­ mester Svein Are Aasrum – som aldri har satt opp noe av massivtre tidligere – er godt fornøyd. – Det har ikke vært en millimeter feil på noen av elementene, sier han. Også oppfølgingen fra leverandøren har vært utmerket, Splitkon stilte med en ekspert fra Østerrike som deltok under montering­ en de første to ukene. På spørsmål om det ikke har vært vanskelig å gi anbud på noe en aldri før har gjort, bryter Fossnes inn med den noe overraskende opplysning at byggmesteren er timebetalt. – Vi er en pri­ vat stiftelse og dermed ikke bundet av Lov om offentlige anskaffelser. Og vi vet gjen­nom mange års samarbeid hva Svein Are og karene hans duger til. Jeg er helt overbevist om at dette er den billigste måten å få reist dette bygget på, sier han.