Ukategorisert

Fusjonsdebatt druknet i synspunkter på daglig drift

Styreleder i Glommen Ole Th Holth
GJENVALGT: Styreleder Ole Th Holth i Glommen Skog oppsummerte 2018 som et godt, krevende og interessant år.

På samme måte som årsmøtet i Mjøsen, kan årsmøtet i Glommen ha vært andelslagets siste. Men i motsetning til i Mjøsen, var det ikke fusjonsplanene som dominerte hele debatten. Her gikk det like mye i den daglige driften.Flertallet av de som tok ordet under debatten var opptatt av at organisasjonen måtte ha presisjon i sine leveranser til skogeierne. At hogst, tømmertransport og skogkulturbestillinger ble utført innen avtalt tid. Dette var også temaer som både styreleder Ole Th Holth og daglig leder Gudmund Nordtun hadde vært innom i sine åpningstaler og forsikret om at skal ivaretas bedre

Nå er det bare et par år siden Glommen og Havass fusjonerte, så årsmøte hadde en viss erfaring med en slik prosess, og det som måtte være av skepsis til en ny runde så til å være ryddet unna tidligere.

Men selvfølgelig ble planene om fusjon med Mjøsen nevnt. Holth ga sin versjon av prosessen som, etter det han kalte et mageplask på andelslagets høstmøte, kom inn på et bedre spor med mer eierinvolvering og åpenhet.

– Dette viser at medlemsorganisasjonen fungerer. Utsendingene til høstmøtet ga oss en korreksjon, og etter det har prosessen etter min mening vært god, sa han.

Holth mente også at svaret på om det finnes en Plan B dersom fusjonen ikke blir vedtatt den 18. juni (og godkjent av Konkurransetilsynet) er at Glommen utmerket godt kan fortsette som før.

– Vi er for en sunn konkurranse mellom alle aktører, og vi har potensiale til å vinne ytterligere markedsandeler. Men en premiss for det er at vi har en relevant prisinformasjon og mulighet til å vurdere våre priser opp mot våre konkurrenters, sa han og forklarte at det er viktig å ha det offentlige beregningsgrunnlaget for tømmerpriser, den såkalte VSOP-databasen, som et sammenligningsgrunnlag. – Vi ble svært overrasket da muligheten til å kunne gå inn og se på disse prisene på kommunenivå på månedsbasis ble tatt bort på slutten av 2018. Vi i Glommen beklager dette og vil arbeide for at skogeierne igjen skal få muligheten til å gjøre valg basert på hva som er de eksisterende prisnivåene i våre områder, sa han.

Innspillene fra salen som gjaldt fusjonen gikk på at det er viktig å sørge for at den daglige driften går fra dag en. Det var også innspill på at slike prosesser sjelden blir evaluert i ettertid, og at det gjerne kunne gjøres. Ellers favnet debatten vidt fra engasjementet i Moelven til forholdet til allmennheten og altså presisjonen i organisasjonens egne rekker. En sertifisering av organisasjonen etter ISO 9001 ble foreslått. Det var et forslag som fikk gehør blant annet hos styreleder Holth.