Ukategorisert

– Et strålende eksempel

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sparte ikke på de store ordene da han foretok den offisielle snorklippingen i Splitkons nye fabrikk. – Et prosjekt med stor betydning og et godt eksempel på at politikken vi fører driver fram en næringslivsutvikling, sa han. Massivtre, eller krysslimt tre som Elvestuen nettopp hadde lært at det heter, er et eksempel på at teknologisk utvikling driver fram løsninger som gjør det mulig for oss å møte klimautfordringene og det som skal til for å klare halvannengradersmålet. – Dette prosjektet har betydning langt ut over landets grenser. Samtidig som vi ivaretar miljøverdiene i skogen er det norsk gran som skaffer oss det vi trenger til miljøvennlig bygging. Utviklingen har skjedd utrolig raskt, det er ikke lenge siden et femetasjes hus på Svartlamoen i Trondheim var det høyeste trehuset i landet, nå har vi Mjøstårnet på 18 etasjer. Og staten må gå foran og vise vei, både når det gjelder å stille krav til offentlige bygg og ved å legge til rette for industriutvikling, sa Elvestuen før han fikk saksa i hånda.

Og Staten har definitivt hatt en finger med i industrireisingen i Modum, gründer og deleier Morten Leander Johansen la ikke skjul på at det først var da SIVA sa ja til å stå som byggeier og bladde opp 130 millioner at spaden kunne gå i bakken. – Men vi har lært at SIVA ikke er en støtteinstitusjon, men en profesjonell eiendomsaktør. Og nå skal vi betale tilbake i form av husleie, sa Johansen. Og Lise Bartnes Ålberg i SIVA kvitterte med å si at dette prosjektet var midt i blinken for dem, og at hun håpet Splitkon etterhvert kunne kjøpe bygget, slik at pengene kunne brukes til framtidsrettet industrireising et annet sted.

Og så ble det omvisning, demonstrasjon av elementproduksjonen og marsipankake.

FRAMOVERLENT: Klima- og miljøministeren åpnet den nye fabrikken som han kalte en produksjonskatedral.

Mer om åpningen og intervju med Morten Leander Johansen i Norsk Skogbruks neste papirutgave nr 5-2019.