Aktuelt

PROSESS 21 – Biobasert industri: Tre er en knapp ressurs – bruk det smart

Hvordan kan vi bruke mer biologisk karbon i norsk prosessindustri, skape mer verdier og redusere klimautslippet? Det vil Nærings- og fiskeridepartementet vite. Og nå får de svar.Les hele saken iNorsk Skogbruk nr 7/8 her: