Ukategorisert

ANNONSE: Skogteknikk AS med nye eiere og ny adresse

5. mars i år gikk Akershus Traktor AS inn som majoritetseier etter kjøp av 70% av aksjene i Skogteknikk AS. Skogteknikk AS ble grunnlagt i 1985 av Olav Fladby, da de startet importen med Rottne skogsmaskiner. I dag ledes selskapet av Ole Thomas Fladby, som etter oppkjøpet har flyttet inn i nye kontorer i Akershus Traktor AS sine lokaler på Jessheim.Skogsteknikk AS henvender seg i første rekke til skogsentreprenører, noe som tydelig gjenspeiles i firmaets produktsortiment. I tillegg til Rottne, er firmaet også importør av Posch vedmaskiner, Logmax aggregater, SP aggregater og Bräcke markberedningsutstyr. Det jobbes også med å utvide produktporteføljen ytterligere.

– Å komme inn under en større organisasjon er noe jeg har vurdert i lengre tid, uttaler Ole Thomas Fladby, daglig leder i Skogteknikk AS, og legger til – For oss er dette et valg for videre vekst, og vil gjøre Skogteknikk AS mer robust. I dag er vi kun fire ansatte, noe som lett kan sette oss i en sårbar situasjon. Derfor er det betryggende å være en del av Akershus Traktor. –

Akershus Traktor ønsker flere ben å stå på, og vi har stor tro på en bærekraftig utnyttelse av skogen, sier Ole Hveem, daglig leder i Akershus Traktor. – Selv om Skogteknikk AS nå blir et datterselskap av Akershus Traktor, så vil de beholde sin egenart og ansatte. Vår målsetting for Skogteknikk AS er å bruke synergiene i de to selskapene for å utnytte potensialet i markedet, og styrke vår satsing på skog. Skogteknikk AS har flesteparten av sine kunder på Østlandet, hvor de i dag har flere etablerte servicepartnere. Samarbeidet med disse vil fortsette som før. bwin شركة Med Akershus Traktor AS på eiersiden og tilgang til deres avdelinger og serviceverksteder, ser man muligheter for vekst utover dette, særlig på Vestlandet og nord for Dovre. اسرار لعبة البوكر Her vil Akershus Traktors avdelinger i Trøndelag og på Eide være viktige med hensyn til service og salg. ماكينة القمار

Se hele ANNONSEN her:

Se DEMOvideo fra Norsk Skogbruk her: