Industri

Krysslaminert tre (CLT) gir 80% mindre klimapåvirkning enn betong

Det viser en miljøvaredeklarasjon (EPD) som Södra har bestilt fra en tredjepart. Den skal imøtekomme dokumentasjonskrav når loven om klimadeklarasjon trer i kraft i Sverige i 2022. 

Denne loven skal være med å styre utviklingen mot en mer bærekraftig byggsektor. Og Södra vil derfor ha tall på hva deres produkter kan bidra med. Noe som selvsagt vil gi konkurransefordeler også.

 

I miljøvaredeklarasjonen står det at reisverket står gjennomsnittlig for rundt 45% av klimaavtrykket i en småblokk med fire til åtte boliger. Og rapporten hevder altså at klimaavtrykket kan minskes med 80% ved å bruke krysslaminert tre i reisverket sammenliknet med betong. Da er det regnet 34 kilo CO2-ekvivalenter pr kubikkmeter byggemateriale. Men for å oppnå de beste klimatallene for krysslaminert tre må hele regnestykket tas med. – I Södra inkluderes klimafortrinn i hele verdikjeden – ikke bare for selve produktet, understreker Södras sjef for Building systems Jörgen Hermansson.

Det er fossilfri transport med biodrivstoff, bærekraftig skogbruk, der planting etter hogst inngår og fossilfrie sagbruk og produksjonsanlegg.

 

Södras forretningsutvikler på building Systems, Urban Blomster er svært optimistisk for markedet på krysslaminert tre, og tror nye klimakrav vil gjøre skogen til klimavinner i byggesektoren. – Utivklingen for krysslaminert tre er svært positiv og det er større behov og etterspørsel i markedet enn det er kapasitet og tilbud akkurat nå, kommenteres det.

Alt i følge pressemelding fra Södra 27. januar.