Industri

– For å avhjelpe en vanskelig situasjon

Bergene Holm Nidarå har lempet på kravene og innført sortimentet «krise-emba». – Årsaken er at skogbruket har hatt store utfordringer med avsetning av massevirke, med stor fare for at avvirkningsaktiviteten i skogen kan gå ned. For oss det viktig at avvirkings- og transportapparatet er intakt og velfungerende, samtidig som at virkesforsyningen til bedriften sikres, sier direktør Johan Mørland.– Vi har for tiden et relativt komfortabelt tømmerlager og det er isolert sett ikke lønnsomt å ta imot «kornstaur » og dårlig virke. Men markedsutsiktene er gode og vi er naturligvis interessert i å bidra til at skogbruket holder hjula i gang så vi får en jevn tilførsel av tømmer, sier han. – Altså hjelp til selvhjelp? – Naturligvis. Men poenget er at når markedssituasjonen endrer seg – og det kan skje fort – skal treforedlingsindustrien gjerne få dette dårligste virke tilbake. لعبه القمار روليت For oss gir det utfordringer både når det gjelder transporten og markedet for produktene vi kan få ut av det. ماكينة القمار

Men markedsutsiktene for trelasten Nidarå vanligvis produserer er det ingenting i veien med. – Kjøpsviljen er stor både her i landet og på eksport, og det er vanskelig å se at dette vil endre seg det første halvåret, sier han.

Og unntaksåret 2020 ble for Bergene Holm Nidarå et rekordår i tømmerforbruk, for første gang har mer enn 300 000 m³ tømmer funnet veien gjennom bruket. – Vi opprettholdt normalt tømmerkjøp og full produksjon også i den perioden da usikkerheten var størst. لعبة كازينو Det har vi ikke angret på. Så omsetningsmessig ble 2020 historiens beste, men marginene har vært mindre enn i 2018 og 2019, sier Mørland.

Mannen er ingen nybegynner, han har vært ved Nidarå siden 1972, året etter at sagbruket på Åmli ble etablert. – Det var Nidarå Tømmersalgslag som bygde bruket, det var nødvendig for å skaffe avsetning for tømmeret fra de indre strøkene etter at fløtinga forsvant, forteller Mørland. Men skogeiersamvirket slet med å få lønnsomhet på bruket og i 1978 ble det solgt til Norske Skog, som på den tiden var en pengemaskin godt rustet til å løse eiernes problemer. Men sagbruk var ikke hovedfokus for dette selskapet heller, og i 1985 ble Nidarå igjen solgt, nå til Bergene Holm. En brann i 1989 ødela det meste av bruket, men det ble kjapt bygd opp igjen. Noen år senere ble Mørland sjef, siden har det stort sett bare vært svarte tall og betydelige investeringer. I 2013 ble en ny helautomatisk saglinje satt i drift og i 2018 ble tørkekapasiteten utvidet. Men det stopper ikke der, til høsten skal et nytt råsorteringsanlegg til drøyt 80 millioner settes i drift og målet er å øke kapasiteten til 400 000 m³. – Vi rigger oss for vekst, råsorteringen er en av flaskehalsene. Jeg tror det er fullt mulig å skaffe fram mer tømmer. Og en slik vekst vil gi store ringvirkninger, etter som vi videreforedler nesten 2/3 av trelasten på egne høvlerier, sier Mørland.

Og det kan trygt sies at mannen leder en hjørnesteinsbedrift. Med sine 90 ansatte er Bergene Holm Nidarå den klart største bedriften i Åmli, kommunen har bare drøyt 1800 innbyggere. •

 

Les flere aktuelle saker om skogbruk i Norsk Skogbruk nr 1.