Premium - Plus

Første produksjonsanlegg for skogsmelasse bygges trolig i Rogaland

Glommen Technology i Elverum har utviklet metoden og det første anlegget for produksjon av skogsmelasse til bruk i dyrefôr blir nå trolig bygget i Rogaland. AT Skog går inn på eiersiden.

Det skriver Glommen Mjøsen på sine nettsider. Det var på årsmøtet i 2015 at Glommen Skog først presenterte sin idé om å produsere dyrefôr av karbohydratene i trevirke. Siden har planene endret form og lokalisering mange ganger, fra produksjonsanlegg i England, via på båt ute ved kysten, til Kirkenær i Solør. Nå skriver Glommen Mjøsen at produksjonskostnader og nærheten til markedet for dyrefôr avgjør lokaliseringen av det første anlegget. Planene om et anlegg i Solør er fortsatt aktuelle når det skal bygges flere anlegg. – For flere år siden tok daværende Glommen Skog og gründer Arne Grønn initiativ til å utvikle teknologi for å kunne utnytte råstoff fra skogen til å utvinne sukkerstoff som innsatsfaktor i produksjon av dyrefôr – navnet ble «skogsmelasse». Kraftfôrprodusenten Fiskå Mølle ble en viktig samarbeidspartner de senere årene. Glommen Technology AS, som er 50 prosent eid av Glommen Mjøsen Skog, etablerte sammen med dem et selskap som het Norsk Skogsmelasse AS, med formål å realisere anlegget, kan man lese. – Teknologien har vi vært trygge på en god stund og det har lenge vært planer om etablering av et anlegg i full skala. Utfordringen har vært å gjøre dette kommersielt og industrielt forsvarlig, forteller administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog på skogeierorganisasjonens nettside. Planen var å legge dette anlegget til Solør i Glåmdalen, i tilknytning til Fiskå Mølles anlegg i distriktet. Prosjektering og studier viser at det ikke er kommersielt forsvarlig pr i dag å legge det dit, og det første anlegget skal nå bygges inntil Fiskå Mølles kraftfôrfabrikk på Tau i Rogaland. AT Skog, som har sitt hjemområde blant annet i Rogaland, ønsker å delta i denne investeringen og går inn som nest største eier. Endelig investeringsbeslutning vil skje i løpet av våren 2021 og prosjektet er nå inne i en siste fase før beslutning om igangsettelse kan tas, heter det.