Økonomi og marked

Omsetningsfall på 15 % i Viken Skog

Viken Skogs årsmelding er i skrivende stund ikke publisert, men Norsk Skogbruk har fått tilgang til hovedtallene. De viser at omsetningen i morselskapet er 260 millioner kroner mindre enn i 2019, på grunn av redusert volum og lavere tømmerpris. Tømmervolumet er redusert med 380 000 m3 i forhold til 2019, som kjent opererte Viken Skog med produksjonskvoter for entreprenørene sine gjennom store deler av fjoråret. Driftsresultatet er likevel positivt, 8 millioner i pluss er to millioner bedre enn året før. Et finansresultat på 26,5 millioner bringer årsresultatet opp i 33,3 millioner kroner. For konsernet er tallene bedre, her er driftsresultatet på 46,7 millioner og finansresultatet på hele 120 millioner. Det siste skyles at Moelven i 2020 regnes som et tilknyttet selskap og tallet er derfor ikke sammenlignbart med finansresultatet på 36 millioner i 2019.