Toppnyheter

Boligpartner oppe i fire etasjer

Firmaet Boligpartner har bygd eneboliger på andres tomter siden 1993, men har de senere årene også beveget seg inn på markedet for leilighetsbygg i to og tre plan. Med prosjektet på Løkenåsen i Fetsund går de opp enda en etasje. Og alt bygges i tre.

 Til tross for at de to blokkene øverst i åsen øst for Fetsund ligger på «feil» side av Fetsundbrua som er en skik­ kelig trafikkflaskehals inn mot Oslo, ble alle de 34 leilighetene solgt i løpet av halvannet år. – Vi la ut prosjektet for salg i novem­ ber 2018, parallelt med utvikling av hele konseptet, og har solgt jevnt og trutt til vi var utsolgt i februar 2020. Det var jo ikke noe løp og kjøp, men vi har hatt en bra salgstakt i forhold til nokså tilsvarende prosjekter i betong i området rundt, som tilsyne­ latende har vært mer krevende å selge. Uvisst av hvilken årsak. Det handler selvfølgelig litt om pris, de har vært priset litt høyere, og så har det vært et litt annet konsept med betong og svalganger utenpå, mens vi har trehus med oppgang med heis og trapp inne i blokka. Men jeg har også inntrykk av at folk er opptatt av for­ nybarhet og CO2­belastning og synes det er positivt å bo i trehus. Det sier utviklingssjef i Boligpartner, Truls Kronberg. – Ja, og så se på utsikten da, føyer Knut Hafskjold til. Har er prosjekt­ leder og har hatt ansvaret for fram­ driften på byggeplassen. – Du ser jo ut over hele Romerike.

UTSIKT: Truls Kronberg og Knut Hafskjold tror at utsikten er en av grunnene til at leilighetene var lette å selge.

NORSK TRELAST Blokkene ligger på en tomt sprengt ut i åsen over Fetsund og Glomma, øverst, men ikke så høyt at de bryter horisonten. Og med duse jordfarger som går i ett med skogen. Under blokkene er det støpt parker­ ingskjeller, men over den er det kun brukt betong i våtromskabinettene. Det er brukt massivtre i heis­ og trappe­ sjaktene og etasjeskillene er også i tre. – Vi taper 20­30 cm i høyden ved å bruke tre i etasjeskillene. Til gjengjeld går det veldig fort å bygge når alt er i tre. Vi heiste på plass en etasje i uka. Og fabrikken produserte også en etasje i uka, 90 løpemeter vegg om dagen, forteller Hafskjold. Fabrikken han sikter til er Støren Treindustri som lager ferdige elementer. لعب بوكر حقيقي – Det er utelukkende norsk treverk i husene våre. Her er det brukt ele­ menter fra Støren som igjen har sine norske leverandører i Kjeldstad Trelast og Alvdal Skurlag, og limtre fra Moelven, sier Kronberg. Blokkene har royalimpregnert kled­ ning, og Hafskjold forteller at da nyheten om at royalimpregneringen var feildeklarert kom, var byggene så å si ferdig montert.

– Det sto igjen litt som måtte vente. Men etter hvert kom det en løsning som gjorde at vi kunne ferdigstille byggene og ta de i bruk. Så blir det en vurdering om vi skal bruke royal eller en alternativ trelast senere. Vi får se hva som kommer ut av denne saken. Ønsket er å ha det vedlikeholdsfritt, og der er jo royalimpregnert kledning god, det skal ikke være behov for å behandle den på mange år, sier han. بيت ٣٦٥

SNART FERDIG: Leilighetene i den første blokka ble levert i juli og er allerede bebodd. Den andre skal være klar i slutten av september

NYTT MARKED På spørsmål om hvordan det har vært å være boligbygger i en tid med galopperende trelastpriser, innrømmer Kronberg at det ikke har vært trivelig. – Vi solgte som sagt leilighetene før februar 2020, altså før de var bygd. Så inntekten var fast, mens utgiftene økte. Så vi hadde nok ønsket å gjøre litt bedre butikk. Men vi overlever. Og en stor oppside er det at vi har fått fram et helt nytt produkt ved å gå opp til fire etasjer. Det bygges 6–7000 enheter i dette segmentet årlig, så det er et stort marked. Og det er et marked som betongbransjen hittil har dominert, sier Kronberg. Han forklarer at beslutningen om å gå inn i dette markedet kom som en naturlig følge av de statlige retnings­ linjene for bolig­, areal­ og transport­ planlegging som kom rundt 2015. – Det ble da krav om høyere grad av utnyttelse på omdisponert mark som tidligere har vært brukt til jord­ eller skogbruk. Særlig i tilknytning til kol­ lektivknutepunkt og sentrumsgårder.

FLEKSIBEL MAL De to blokkene i Løkenåsen er pilot­ prosjektet til Boligpartner. Det har vært tilpasset og endret underveis. Og selv om dette er malen de neste prosjektene skal bygges etter, kan hver blokk bestykkes etter hvordan salget går og hva kundene ønsker. – Vi la ut den ene blokka med 19 leiligheter, men endte opp med 16. الروليت الامريكي Det er både slått sammen og delt opp i forhold til opprinnelig plan. Vi har jobbet mye med å få til den fleksibili­ teten slik at folk har større mulighet til å velge den leilighetsstørrelsen de vil ha, sier Kronberg. Og nå er flere leilighetsbyggpro­ sjekter i gang i regi av Boligpartner. Strategien er 8–10 slike prosjekter i året om noen år. •