Premium - Plus

Solid tømmerprisløft i Allskog

Sagtømmerprisen i Allskog settes opp med fra 70 til 110 kroner pr m3 fra 1. mai, samtidig går massevirkeprisen opp med 30 kroner fra 1. mai. Dette var det glade budskapet fra direktør Snorre Furberg til deltagerne på Allskogs årsmøte. 

–  Vi gjorde det klart for kjøperne hva prisen burde være om skogeierne fikk sin rimelige andel av prisveksten på trelast. Forhandlingene ble langdryge, men resulterte i et historisk prisløft, og prisen øker mest i de områdene der den var lavest, for eksempel på Møre, sa Furberg. Hva som nå faktisk blir prisen ble ikke sagt, men nivået blir liggende rundt 700 kroner i mai, juni og juli.

Furberg var også svært fornøyd med å ha fått opp massevirkeprisen midt i en avtaleperiode. – Vi mente forutsetningene hadde endret seg og tok kontakt med kjøperne. Det resulterte i en god dialog og altså økte priser. Det er gledelig, forholdet til for eksempel Norske Skog har ikke alltid vært så konstruktivt, sa Furberg.

Gledesrusen hindret ham likevel ikke i å avlevere noen stikk til Allskogs rike og industrieiende søsterorganisasjoner sør for Dovre. – Vi har ikke fått mye drahjelp fra dem i arbeidet med å få opp sagtømmerprisene. Med tre hvite dronninger på brettet blir det ikke enkelt å være svart spiller, sa han kryptisk.

 

Mer fra Allskogs årsmøte i Norsk Skogbruks neste papirutgave nr 5-22.