Aktuelt

Overskudd på 188 millioner kroner

På Viken Skogs årsmøte la styret fram et rekordoverskudd på 188 millioner kroner. 100 av disse skal gå til etterbetaling av tømmeret og 80 skal styrke egenkapitalen. Årsmøtet syntes det var en god ide. Det syns de også om satsingen på ny industri på Follum. 

Årsmøtedelegatene i Viken Skog var først invitert til Follum til en presenta­sjon av organisasjonens nye industri­satsing på Treklyngen; samarbeidet med Billerud Korsnäs om et nytt masse­anlegg på den gamle papirindustritomtatil Norske Skog. Det var tidligere NorskeSkog Saugbrugs fabrikkdirektør Kjell Arve Kure som presenterte prosjektet han nå er ansatt for drive fram.

 

STOR ØKNING FRA I FJOR

Vel inne i årsmøtesalen på Thorbjørn­rud hotell etter omvisningen, fikk års­møtet presentert morselskapets års­resultat på nærmere 188 millioner kroner. Drifta i selskapet bidro med 23 millioner kroner (åtte millioner kroner i 2020) og finansresultatet lå på 165 millioner kroner (26 millioner kroner i 2020). Moelvens innvirkning på finansresultatet kommer fra konsernets 2020­ resultat. Rekord over­skuddet til Moelven i 2021 kommer ikke før i mai og vil bli synlig hos Viken Skog først i 2022­regnskapet.

 

FORDELING AV OVERSKUDD

Det var en klart fornøyd medlems­masse som møtte styret og admini­strasjonen i Viken Skog. Både for avgjørelsen om å kjøpe opp aksjene i Moelven på forkjøp foran KLP i fjor og med selskapets rekordoverskudd.

Fra ledelsen ble det foreslått å fordele overskuddet mellom etterbetaling av tømmer og overføring til egenkapital. 50 millioner skal gå til etterbetaling på gjennomsnittlig årlige tømmer­leveranser de siste fem årene, med 30 kr/m3. Ytterligere 50 millioner overføres til etterbetalings fond. 7,5 millioner kroner går til utbytte til andelseierne. Samvirkeloven legger begrensninger på dette utbyttet til 3–4 %, derfor må mye av overskuddet betales over levert tømmer. 80 millioner kroner foreslo styret å overføre til egenkapitalen som nå beløper seg til 1,3 milliard kroner for morselskapet. Riktignok har selskapet fortsatt rundt 572 millioner i gjeld

– mest fra opp­kjøpet i Moelven, men dette bør altså nå være mulig å cashe ut, hvis ønskelig.

Med alle Vikens datterselskaper og andre tilknyttede selskaper (som Ring alm, Begna Bruk, og Moelven Industrier med flere) har hele kon­sernet et årsresultat på 978 millioner kroner.

 

STØTTE AV ÅRSMØTET

Forslaget ble vedtatt av årsmøtet. Full støtte fikk også industrisatsingen på Follum. Årsmøtet ga tydelig uttrykk for at styrets arbeid for å få opp masse­produksjon i hjertet av Viken­land er kjærkomment. Det ble presentert som et mål at egen masseindustri, i tillegg til at den skal bli lønnsom i seg selv, skal bidra til å spare 30–50 kr pr kubikkmeter på tømmertransport, som kan gå rett inn på tømmerprisen til skogeier. Dermed vil egen industri ikke bare gi leveringssikkerhet for norske skogeiere, men også en sann­synlig høyere tømmerpris i fremtiden, er resonnementet. Og med en voks­ende egenkapital oppleves ikke risikoensom for høy. De siste årenes masse­priser tyder dessuten på et marked med betalingsevne. Viken Skog har de siste årene kjøpt seg opp i sag bruks­virksomhet i Norge, med begrunnelsen om at råstoffleverandørene skal være med på lønnsomheten lenger ut i verdi ­kjeden. Industrisatsingen i masse­produksjon på Follum ble presentert som et nytt ledd i samme strategi.