Premium - Plus

Sagtømmerprisene opp i mai

Prisoppgangen i mai var varslet, og selv om mye av tømmeret innmålt i mai var kontrahert tidligere, gikk gjennomsnittsprisen betydelig opp fra april. 

Ifølge tallene fra Skogdata gikk prisen på sagtømmer av gran opp med 14 kroner fra 624 i april til 638 i mai. Og for furu steg prisen med 19 kroner, fra 595 i april til 614 i mai. Kronebeløpene vi ser for sagtømmeret i mai er de høyeste siden vi startet med denne statistikken.

For massevirke er det forventet en prisøkning i andre halvår, men enn så lenge holder gjennomsnittsprisene for dette virket seg stabilt.

Innmålingen var på nokså nøyaktig en million kubikkmeter i mai. Dette er 140 000 kubikkmeter mer enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det ifølge Skogdatas tall innmålt 4,9 millioner kubikkmeter, 324 000 mer enn på samme tid i fjor.

 

KILDE: Skogdata AS.

 

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgende justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-Trøndelag.

 

PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skogdata AS.