Premium - Plus

Sagtømmerprisen ned, massevirke opp

I desember fortsatte trenden vi så tidligere i høst, prisen gikk ned for sagtømmer og opp for massevirke. 

Gjennomsnittsprisen for sagtømmer av gran var i desember 643 kroner mot 650 i november. I desember 2021 var tilsvarende pris 621 kroner. For furu var gjennomsnitts­prisen 612 kroner i desember, fire kroner levere enn i november og 17 kroner høyere enn i desember året før.

Men for massevirke peker altså trenden oppover. Massevirke av gran ble betalt med 374 kroner i desember, mot 370 i november. Og massevirke av furu hadde i desember en gjennomsnittspris på 341 kroner, 16 kroner mer enn måneden før. Sammenligner vi med massevirkeprisene fra desember i fjor er gran opp 114 kroner og furu opp 92 kroner.

De høye massevirkeprisene var likevel ikke nok til å veie opp for de relativt lave sagtømmerprisene, og gjennomsnittsprisen på alt levert virke gikk ned fra 526 kroner i november til 520 kroner i desember 2022.

Skogdatas tall for innmålt volum viser at avvirkningen i 2022 så vidt krabbet forbi volumet i 2021, og vi har altså et nytt rekordår å sammenligne med. Det samme forteller Landbruksdirektoratet som har de offisielle tallene. Der opereres det med et totaltall på 11,63 millioner kubikkmeter (se egen sak på side 21), 64 000 kubikk mer enn rekordåret 2021. Disse tallene omfatter også lauvtretømmer. Tallene fra Skogdata som vi følger i denne spalten, viser at det ble innmålt 10,92 millioner (bartre­) kubikkmeter tømmer i 2022, mot 10,83 millioner i 2021. I desember 2022 ble det målt inn 747 000 kubikk, mot 846 000 kubikk i desember året før.

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgende justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør­Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord­Trøndelag.

 

PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-­database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skogdata AS.

 

Les mer fra Norsk Skogbruk Nr 1