Industri

Trått marked for trelast

Den største kostnadsveksten på 50 år gir nå en kraftig nedbremsing av byggeaktiviteten. Dette har allerede ført til redusert produksjon og permitteringer hos byggevareleverandørene. Også sagbrukene merker betydelig redusert etterspørsel. 

Eiendomsgiganten OBOS meldte nylig at flere planlagte prosjekter settes på vent fordi byggekostnadene nå er høyere enn det markedet kan betale for nye boliger. Dermed varsles opp­sigelse av hundre medarbeidere. Også Mestergruppen, som er en av Skandinavias største aktører innen byggevarer og hus­ og hyttebygging, reduserer med hundre årsverk på grunn av lavere etterspørsel. Og på Sørlandet permitterte Huntonit i Vennesla 100 av sine 180 ansatte alle­rede i november mens gulvprodus­enten Alloc har sendt 34 av selskapets 240 ansatte hjem på grunn sviktende marked. Moelven Limtre i Vatnestrøm i Agder har varslet permittering for 16 ansatte i 12 uker. Men verre er det for de ansatte ved Moelven Byggmodul AS som permanent kutter antall pro­duksjonslinjer fra tre til to. Det betyr avvikling av aktiviteten ved avdelingen på Hjellum og rundt 50 medarbeidere blir overtallige.

 

PERMITTERINGER FLERE STEDER

Og denne utviklingen vil etter hvert ubønnhørlig forplante seg videre i verdikjeden. Blant sagbrukene som allerede har redusert produksjonen er Begna Bruk, der man har gått ned fra tre til to skift og permittert seks ansatte. RingAlm på Neroset permit­terte 19 medarbeidere fra 1. desember. Også ved AT Skogs relativt nyerverv­ede sagbruk Hasås as i Kodal er det permitteringer.

– Det er 16 av 70 som er delvis permittert, i første omgang til 1. april. Vi gjør det vi kan for å minimere belastningen for de ansatte. Men jeg har god tro på at det retter seg i løpet av våren, sier daglig leder Jan­-Erik Engebretsen til Norsk Skogbruk.

 

– VI REAGERTE RASKT

Men hva med de store trelastaktørene? Hos Bergene Holm forteller adm.dir. Erland Løkken at de merket stemnings­skiftet i august ifjor og da begynte å ta ned produksjonen.

– Vi lå jo da godt over budsjett og an til ny pro­duksjonsrekord for niende år på rad. Men da markedet dabbet av, kuttet vi ut all overtidsbruk og tok vedlikehold innenfor normal arbeidstid. Dermed ble det ingen produksjonsrekord i 2022 og det vil det heller ikke bli i år, om ikke markedet plutselig skulle snu. Men vi kjøper sagtømmer og har plass til å bygge litt lager. Gjennom den tidlige produksjonstilpasningen tror vi at vi skal unngå permitteringer, sier han.

 

REDUSERER – LITT

Anders Lindh er divisjonssjef i Moelven Timber og har ansvaret for Numedalsbruket, Mjøsbruket, Moelven Løten og Moelven Våler. Han sier at produksjonen ved disse brukene er redusert med mellom 5 og 10 prosent i januar og februar.

– Vi setter ikke inn vikarer ved sykefravær og vi skjærer en del småtømmer som gir lavere produksjon. Men vi regner med å produsere som normalt igjen fra 1. mars, sier han. Og noen lageropp­bygging av betydning er det ikke snakk om.

– Disse brukene produserer hovedsakelig for eksportmarkedet og her er avsetningen fortsatt grei, sier Lindh.

Moelvens øvrige sagbruk i Norge er organisert i Moelven Wood. Her for­teller divisjonssjef Bjarne Hønningstad omtrent det samme.

– Ved Sokna­bruket taper vi rundt 10 % produk­tivitet fordi tømmersorterings ­anlegget er ute av drift og saga må kjøres med redusert fart (se egen sak). Ved Trysil, Østerdalsbruket, van Severen og Granvin Bruk er antall driftstimer noe redusert fordi vi har hatt en del naturlig avgang i løpet av 2022 som foreløpig ikke har blitt erstattet. Det er ingen tvil om at det skandinaviske markedet er svekket, det gjelder både forbrukere og profesjonelle kunder. Men samtidig er det lave lagre hos kundene ute i Europa, sier han.

 

– BRÅSTOPP

I G3 Gausdal Treindustrier, som om­fatter sagbruk i Gausdal, Fåvang og Gran forteller adm.dir. Jørn Nørstelien at de har tatt ned produksjonen med 10–15 % ved å redusere antallet skift. Han er redd denne situasjonen kan vare en stund.

– Det er jo bråstopp i hyttemarkedet og nedgang i bolig­byggingen. Vi produserer nå hoved­sakelig på gamle ordre, sier han. Nørstelien sier G3 vil strekke seg langt for å unngå permitteringer, men vil ikke garantere at det kan unngås.

– Vi får håpe det går seg til utover året, sier han.

 

Les mer fra Norsk Skogbruk Nr 1