Premium - Plus

Prisgapet øker

Mens sagtømmerprisene tok enda et bra klyv oppover i januar, fortsetter massevirkeprisene å falle. Prisen på sagtømmer av furu har ikke vært så høy siden Norsk Skogbruk begynte å publisere denne statistikken.

 NY REGIONINNDELING I TABELLEN UNDER: Etter kommunereformen er fylkene våre blitt så store at spesielt gjennomsnittsprisen per fylke blir en noe intetsigende størrelse om man er interessert i regionale forskjeller. Skogdata har vært behjelpelige med å «gjenskape» de gamle fylkene for oss, etter våre spesifikasjoner, og vi kan derfor presentere tabellen med gammel fylkesinndeling, dog med disse modifikasjonene: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-Trøndelag.

Gjennomsnittsprisen for sagtømmer av furu for hele landet var 493 kroner i januar i år. Det er 23 kroner mer enn i desember, og 45 kroner mer enn i januar i fjor, da den lå på 448 kroner. Etterspørselen etter impregnert virke økte i 2020, og markedet forventer stor etterspørsel etter dette også framover. Det mener markedssjef i Glommen Mjøsen Skog, Håkon Bakken, er en av årsakene til den høye furuprisen. Økende bruk av furu i konstruksjonsvirke nevner han som en annen. Priskurven for sagtømmer av gran peker tilsvarende oppover. I januar ble en kubikkmeter betalt med 490 kroner i gjennomsnitt landet sett under ett. Det er opp 24 kroner fra desember. I januar i fjor var prisen på sagtømmer gran 470 kroner. Utviklingen av massevirkeprisen har motsatt fortegn. Mens en kubikkmeter massevirke av gran ble betalt med 271 kroner i desember, fikk man bare 258 kroner for samme volumet i januar. For et år siden var prisen på massevirke av gran 312 kroner. Massevirke av furu gikk ned fra 258 kroner i desember 2020 til 252 i januar. I januar i fjor lå massevirkeprisen for furu 45 kroner høyere, på 297 kroner per kubikkmeter.

Gjennomsnittsprisen for alt virke levert gikk opp fra 378 kroner per kubikkmeter i desember til 397 kroner i januar, og var dermed på samme nivå som i januar i fjor. Det ble ifølge tallene fra Skogdata målt inn 828 000 kubikkmeter i januar i år. Det er 88 000 kubikkmeter mindre enn i samme måned i fjor, og 130 000 kubikkmeter mindre enn i januar i rekordåret 2019. •