Industri

Koronaåret ble rekordår for Moelven

Det har vært tydelig lenge. 2020 ble et kjempeår for sagbrukene. Året da alle var hjemme og snekret. Og resultatet for Norges største treindustrikonsern er «et av de sterkeste gjennom tidene», ifølge konsernet selv.

Tallenes tale viser at Moelven doblet driftsresultatet fra 2019 og leverte et resultat på 662,2 millioner kroner i fjor. Inntektene økte med 1,3 milliarder fra 2019, til 11,7 milliarder kroner i omsetning i fjor.Ledelsen er selv overrasket og lettet, etter all usikkerheten som oppsto ved pandemiens begynnelse, var det slett ingen garanti for at 2020 skulle bli noe suksessår: – 2020 går inn i historien som ett av de vanskeligste og beste årene i Moelvens historie. Sjelden har vi visst så lite om det som har ventet rundt neste sving, men det gikk fort fra stor usikkerhet til en enorm etterspørsel etter trevarer da pandemien slo til, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i en pressemelding. Han utviser også takknemmelighet for at konsernet har vært forskånet for store smitteutbrudd og samtidig har kunnet møte den etter hvert økende etterspørselen etter trevarer i markedet.

Sagbruksbransjen, trevare og bygg har altså hatt gode forhold i 2020. Fra svensk side kan byggevarekjeden XL-bygg også rapportere om en økning i omsetning i kjeden på 15 %. Og kategorien som økte mest var treprodukter med en tilvekst på 35 %, forteller Carl Littlewood, kjedesjef for XL-Bygg i Sverige. Det skriver Woodnet.se. Littlewood er relativt optimistisk også for 2021: – Utgangspunktet i starten av 2021 er klart positivt. Og vi ser at den økte etterspørselen av byggevarer forventes å bidra til en fortsatt økning, sier han.

Hos Moelven er man mer forsiktige i uttalelsene om 2021: – Selv om vaksineprogrammene er i gang i hjemmemarkedet til Moelven, tar konsernet høyde for at store deler av 2021 også blir preget av pandemien. Det innebærer større usikkerhet i markedsutviklingen enn vanlig, utfordringer for produksjonskapasitet ved smitteutbrudd og begrensninger i mobiliteten i samfunnet, kommenterer Kristiansen. •