Økonomi og marked

Prisgapet mellom sagtømmer og massevirke minker

Prisen på massevirke målt inn i september var opp drøye 20 kroner for gran og snaut 30 kroner for furu. Samtidig gikk sagtømmerprisen for gran noe ned. 

Stadig mer av massevirket som kjøres inn på terminaler og fabrikktomter er solgt etter prisavtalen for andre halvår. Gjennomsnitts­prisen for massevirke av gran var 346 kroner i september, 21 kroner mer enn i august og 74 kroner mer enn i juni – siste måned i første halvår. Og allerede da hadde masse­virkeprisen så smått begynt å stige. For furu steg massevirkeprisen med 29 kroner fra august til september og endte på 319 kroner. Det er 66 kroner mer enn i juni.

Samtidig falt sagtømmerprisen på gran med 11 kroner i forhold til august og endte på 663 kroner. For furu var sagtømmerprisen 633 kroner i september. Det er en krone mer enn i august. Det viser tall fra Skogdata.

 

Volumet som ble målt inn i september var litt lavere enn i samme måned i fjor, 951 000 kubikkmeter mot 970 000 i september i fjor. I tredje kvartal ble det målt inn 2,47 milli­oner kubikk. Det er litt lavere enn i samme kvartal i fjor, da 2,51 millioner kubikk ble målt inn. Det er likevel det nest høyeste volumet i tredje kvartal i den perioden Norsk Skogbruk har tall for.

Så langt i år er det målt inn 8,4 millioner kubikk, 216 000 kubikkmeter mer enn på samme tid i rekordåret 2021.

 

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgende justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør­-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord­-Trøndelag.

 

PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP­-database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skogdata AS.

 

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10 her