Økonomi og marked

Fremtidstro nå – etter litt avventende høst

Det er stor etterspørsel etter massevirke om dagen. Og energivirket ligger ikke langt bak. Mens sagtømmerprisen har falt. Slik er situasjonen i landene rundt Østersjøen nå. 

Det opplever Carl Johan Moberg og Per Hedberg i svenske Virkesbörsen. De har merket at markedet har vært litt avventende etter sommeren på grunn av verdenssituasjonen og at en del aktører har holdt igjen.

– Men de siste ukene opplever vi en slags fremtidsro og særlig på massevirke og energivirke, mener Moberg.

Det alle merker er at det først og fremst er massevirkeetterspørselen og dermed prisen som har gått kraftig opp i høst.

– Det gjør også at en del industri som bruker massevirke har anvendt sagtømmer i masse produksjonen i år. Det vil vi fortsette å se, hvis ikke de får inn volumene de behøver, bekrefter Moberg. Men det fører til at prisene på tømmer holdes oppe, for at masse­industrien skal få tak i råvarene de trenger.

Energiprisen har også gjort et hopp.

– Energi­virke prisen hos Södra for eksempel økte for fire uker siden og nå økte den igjen. Den har gått opp fra 150 SEK/m3 til 250 SEK/m3. Og vi tror ikke det vil stoppe der, kommenterer Moberg.

Når det gjelder sagtømmer, opplever de to at listeprisene hos byggvareforhandlerne i Sverige i hvert fall, er ganske like som for fire måneder siden.

– Selv om sagtømmerprisen har gått ned, synes ikke det i hyllene hos byggvareforhandlerne. Det kan skyldes at det de har på lager er kjøpt inn ganske dyrt

– da prisene var høyere, tror Moberg.

 

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10 her