Tømmerpriser

Massevirkeprisen stiger fortsatt

Prisene på massevirke viser nå kronebeløp som vi ikke har sett på de 10 årene Norsk Skogbruk har fulgt statistikken fra Skogdata. 

Så vil alltid noen spørre seg om kronebeløp kan sammenlignes over tid, og det kan de jo ikke uten å ta hensyn til prisstigningen. Men de 213 kronene man i gjennomsnitt fikk for massevirke av gran i januar 2014 tilsvarer drøyt 279 kroner i februar i år.

Og ser vi på forrige pristopp for massevirke av gran som var på 354 kroner i juli 2019 tilsvarte det drøyt 402 kroner nå i februar 2023. Så 407 kroner per kubikkmeter i gjennomsnitt for hele landet i februar 2023 er prisrekord på massevirke av gran i vår statistikk.

Prisen på massevirke av gran i februar i år var 11 kroner over prisen i januar. For furu ble det betalt 363 kroner per kubikk massevirke i februar og det var 9 kroner mer enn i januar.

For sagtømmer har prisutviklingen for tiden motsatt fortegn. Sagtømmer av gran nådde sin toppnotering i august med 674 kroner. Nå i februar var prisen gått ned til 608 kroner per kubikk. Det er 13 kroner mindre enn i januar. Og for furu har prisen falt fra 634 i september til 576 nå i februar, 14 kroner ned fra januar.

Det ble målt inn 904 000 kubikkmeter i februar, 20 000 kubikk mindre enn i samme måned i fjor. Totalt i januar og februar er det målt inn 1,8 millioner kubikkmeter. Det er 94 000 kubikk mindre enn på samme tid i fjor, som jo var et rekordår.

 

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgende justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-Trøndelag.

 

KILDE: Skogdata AS.

 

PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skogdata AS.