Aktuelt

Treebula: Kartet tegnes på nytt for tømmerkjøperne

Sagbrukene blir stadig mer desperate i jakten på tømmer, noe som gjorde at både Södra og Mellanskog satte opp prisene i april. Flere selskaper fulgte etter, og enda flere vil følge på, mener Treebula (tidligere Virkesbörsen).Den store og raske endringen i trelastmarkedet betyr også at skogsbolagene må tegne om kartet med tanke på hvor de kjøper virke. Mangelen på tømmer gjør det nødvendig å søke stadig lengre unna industrien for å klare råstoffforsyningen.

Sagtømmerprisene fortsatte den stigende trenden i april. I tillegg gjøres det store prisjusteringer nå, som gjør at skogeierne absolutt bør sjekke markedet for å få de beste prisene, anbefaler Treebula.

Massevirkeprisene fortsatte å stige i store deler av Sverige. Tømmerprisindikatoren viser en bedring i økonomien, og stadig flere tror nå at rentene vil synke og at konjunkturen vil snu.

– Det er fascinerende å tenke på hvordan mangelen på virke kommer til å utvikle seg når pilene vender oppover for sagbrukene, kommenterer Treebula i sitt siste markedsbrev.

Det er fortsatt mangel på sagtømmer, og da særlig gran. Prisene på sagtømmer øker rundt Østersjøen.

Energiprisene øker etterspørselen etter grot og ved, og skaper også prispress på massevirke, hvor flere bolag satte opp prisene i april. Prisene stiger også i utlandet. Tynning gir nettoinntekter på nivåer man ikke har sett før. Men energiprisene svinger raskt, og kan påvirke markedet for både massevirke og sagtømmer. Geopolitisk uro gjør usikkerheten stor, selv om økonomien ser ut til å være i sakte bedring.

Kilde: Treebula.se