Aktuelt

Nytt hopp for sagtømmerprisen

Tallene fra Skogdata viser at kubikkmeterprisen for både sagtømmer og massevirke fortsatt øker. Og aller mest øker den for sagtømmeret.Gjennomsnittsprisen for sagtømmer av gran, hele landet sett under ett, lå på 760 kroner per kubikk i mai. Det er 28 kroner opp fra april. Og dette er gjennomsnittstall for hele landet. I skogstrøkene på Østlandet har prisen mange steder krøpet over 800 kroner (se tabellen under).

For sagtømmer av furu var gjennomsnittsprisen for hele landet 720 kroner i mai, 22 kroner mer enn i april. Prisene på sagtømmer har steget med henholdsvis 142 og 143 kroner for gran og furu siden mai i fjor.

For massevirke er økningen fra april litt mer beskjeden. For gran økte prisen med fem kroner til 499 og for furu økte den med sju kroner til 469. På et år har massevirkeprisen økt med 87 kroner for gran og 98 kroner for furu.

Innmålingen holdt seg høy i mai, totalt 1 million kubikk ble levert til industrien. Så langt i år det målt inn snaut 5 millioner kubikk og det er 506 000 kubikk mer enn på samme tid i fjor og 93 000 kubikk mer enn i rekordåret 2022.

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen fra 2020, men med følgende justeringer: Svelvik kommune er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-Trøndelag. Jevnaker kommune var plassert i Buskerud fram til og med 2023, men er fra januar 2024 i Akershus.
PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skogdata AS.