Økonomi og marked

Markedet er fortsatt påvirket av krigen

Virkesbörsen forventer fortsatt stigende massevirkepriser, men er litt mer usikre på sagtømmerprisene på grunn av nedgangen i byggebransjen. Energi vil derimot fortsette å stige, lagrene er lave allerede før neste fyringssesong, fortelles det fra Virkesbörsen. 

Virkesbörsens Carl Johan Moberg merker fortsatt krigens innvirkning på markedet. – Det arter seg først og fremst som generell mangel på tømmer i de landene som tidligere importerte fra Russland. Så ser vi også at mobiliteten på markedet er høy, noe som fører til at eksport lønner seg bedre enn innenlandsk virksomhet, for­teller han.

Moberg opplever at ikke bare tømmeret eksporteres, men også for trelast er det høy eksportaktivitet nå. Han mener det er den store nedgangen i bygging av småhus som påvirker innenlandshandelen i Sverige og dermed stimulerer eksportmarkedet for trelastprodusentene.Inflasjonen påvirker dessuten kostnadene og skaper mindre fortjeneste. – Olje­ og dieselprisene har steget og de økte kost­nadene har havnet hos skogeierne slik at fortjenesten er blitt mindre, understreker Moberg.

Når det gjelder energi er prisene fortsatt høye i Europa. Men de påvirkes fortløpende av været som har vært uvanlig varmt på store deler av kontinentet siste tiden. – Selv i Sør­ Sverige har været vært varmt nå i januar. Det kan ha stoppet prisoppgangen på energivirke midlertidig, men så fort det blir kaldt igjen vil prisene bevege seg oppover. Noen varmesentraler har dessuten små lager og er avhengig av nye volumer hele tiden, og må dermed følge med på svingningene, påpeker Moberg.

Moberg er også glad for å se at Norra Skog høyner prisene nå med 30 SEK, 50 SEK, 70 SEK og 60 SEK på henholdsvis sagtømmer, bar massevirke, lauv masse­virke og energivirke. – Et hyggelig løft for Nord­Sverige der prisnivået har ligget relativt lavt i forhold til Midt­ og Sør­Sverige, påpeker han.

Til slutt ser han at tømmer til spon­plateindustrien lønner seg godt på eksportmarkedet her ligger prisen klart over ved og massevirke. •